Może być to proces, bądź jeden z jego elementów, który ogranicza zdolność strumienia wartości. Osłabiony punkt w organizacji wpływa na utratę potencjału produkcyjnego całego zakładu, ponieważ nie jest w stanie sprostać wymaganiom pozostałych gniazd, bądź działów.

W zależności od perspektywy, w szerszej skali wąskim gardłem może być jeden konkretny dział przedsiębiorstwa odpowiadający za grupę procesów. W mniejszym ujęciu ograniczeniem może być nawet jedna czynność związana z realizowaną operacją.

Wyjściem naprzeciw w identyfikacji wąskich gardeł jest wizualizacja danych procesowych na wykresie Yamazumi. Zbierając i porównując informacje odnośnie czasu cyklu produktu oraz taktu klienta, a także ogólnej wydajności gniazd z celem do zrealizowania na zmianę, możliwe jest ustalenie, które ze stanowisk:

  • jest niedociążone,
  • nie jest w stanie sprostać narzuconym wymaganiom,
  • ma odpowiedni balans.

Wąskie gardło potrafi się przemieszczać!

Aby zapewnić płynny przepływ produkcji należy nieustannie monitorować wydajność gniazd, nie ignorując przy tym następujących zmian w planach produkcji. Jeżeli w danym okresie sekwencja zamówień klientów jest stała, a wąskie gardła zostały rozpracowane, wcale nie oznacza to, że przy zmianie zapotrzebowania na produkt, wąskie gardło już nie pojawi się w tym samym lub innym miejscu.

Bottleneck - wąskie gardło

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Przeczytaj podobne artykuły: