5S Audit Checklist to narzędzie stworzone przez firmę AppSheet, które pozwala na sprawdzenie, czy dana przestrzeń lub stanowisko pracy spełnia wymagania 5S, czyli japońskiego systemu zarządzania jakością. System ten opiera się na pięciu głównych filarach: sortowaniu (seiri), porządkowaniu (seiton), czyścienu (seiso), standaryzacji (seiketsu) i samodoskonaleniu (shitsuke).

audyt 5s

Aplikacja AppSheet umożliwia tworzenie listy kontrolnej, która pozwala na szybkie i łatwe przeprowadzenie audytu 5S w dowolnym miejscu pracy. Listę kontrolną można dostosować do konkretnych wymagań i potrzeb firmy.

Pierwszym filarem 5S jest sortowanie (seiri). Oznacza to eliminowanie wszystkich niepotrzebnych przedmiotów z przestrzeni pracy. W przypadku audytu 5S z wykorzystaniem aplikacji AppSheet, można sprawdzić, czy wszystkie niepotrzebne przedmioty zostały usunięte z miejsca pracy, a także czy niezbędne przedmioty są łatwo dostępne i dobrze oznaczone.

Drugim filarem 5S jest porządkowanie (seiton). Oznacza to organizowanie niezbędnych przedmiotów w taki sposób, aby były łatwo dostępne i dobrze zorganizowane. W przypadku audytu z wykorzystaniem aplikacji AppSheet, można sprawdzić, czy wszystkie przedmioty są odpowiednio oznaczone i zorganizowane, aby ułatwić pracę.

Trzeci filar 5S to czyścić (seiso). Oznacza to utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy. W przypadku audytu z wykorzystaniem aplikacji AppSheet, można sprawdzić, czy stanowisko pracy jest czyste i uporządkowane, a także czy środki czystości są łatwo dostępne.

Czwartym filarem 5S jest standaryzacja (seiketsu). Oznacza to ustanowienie standardów pracy, które umożliwiają zachowanie wysokiej jakości pracy. W przypadku audytu z wykorzystaniem aplikacji AppSheet, można sprawdzić, czy standardy pracy są jasno określone i czy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, aby ich przestrzegać.

Piątym i ostatnim filarem 5S jest samodoskonalenie (shitsuke). Oznacza to ciągłe doskonalenie pracy i procesów, aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. W przypadku audytu z wykorzystaniem aplikacji AppSheet, można sprawdzić, czy firma podejmuje działania mające na celu ciągłe doskonalenie pracy i procesów.

Podsumowując, 5S Audit Checklist od AppSheet to narzędzie, które umożliwia przeprowadzenie audytu 5S w sposób łatwy i szybki.

O autorze

Krzysztof

Krzysztof

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.

Przeczytaj podobne artykuły: