Czym jest Controlling Finansowy?

Controlling finansowy to proces zarządzania finansami organizacji, który obejmuje planowanie, monitorowanie i analizę wyników finansowych. Głównym celem nowoczesnego controllingu jest zapewnienie, że organizacja osiąga swoje cele finansowe, jednocześnie minimalizując ryzyko. Może to obejmować analizę kosztów, zysków, inwestycji, budżetów i wyników finansowych.

Controlling finansowy jest zatem niezbędnym narzędziem dla każdego menedżera, umożliwiającym mu monitorowanie kluczowych wskaźników finansowych, identyfikowanie problemów i możliwości oraz podejmowanie informowanych decyzji biznesowych.

Elementy Controllingu Finansowego

controlling finansowy elementyControlling finansowy obejmuje wiele różnych elementów, w tym:

Planowanie finansowe – określa, ile pieniędzy organizacja potrzebuje do osiągnięcia swoich celów i jak te środki będą zdobywane i wydane.

Budżetowanie – proces tworzenia szczegółowego planu, który pokazuje, jak organizacja zamierza wydawać swoje pieniądze w określonym okresie czasu.

Analiza finansowa – analiza wyników finansowych organizacji, takich jak dochody, zyski, koszty i rentowność. To pozwala na identyfikację trendów, problemów i możliwości.

Monitorowanie i kontrola finansowa – proces sprawdzania, czy organizacja jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów finansowych i podejmowania kroków, aby skorygować wszelkie odchylenia.

Raportowanie finansowe – regularne dostarczanie informacji finansowych do zainteresowanych stron, takich jak menedżerowie, właściciele biznesu, inwestorzy.

Zasady Controllingu Finansowego

controlling finansowyNowoczesny controlling finansowy powinien być oparty na kilku kluczowych zasadach. Po pierwsze, powinien być systematyczny. To oznacza, że powinien być przeprowadzany regularnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem, a nie tylko wtedy, gdy pojawiają się problemy.

Po drugie, controlling finansowy powinien być zorientowany na przyszłość. Chociaż analiza wyników finansowych z przeszłości jest ważna, prawdziwą wartość przynosi prognozowanie przyszłych wyników i identyfikowanie możliwości i zagrożeń.

Po trzecie, controlling finansowy powinien być integralnym elementem zarządzania organizacją. To nie jest zadanie, które można wykonać i zapomnieć. Zamiast tego, powinien być integralną częścią codziennego procesu podejmowania decyzji.

Jak Przebiega Wdrożenie Nowoczesnego Controllingu?

Wdrożenie nowoczesnego controllingu jest procesem, który wymaga starannego planowania i realizacji. Oto kilka kluczowych kroków, które należy podjąć przy wdrażaniu systemu controllingu finansowego :

jak wprowadzić controlling finansowy?Określenie celów i wymagań – Przed rozpoczęciem wdrażania, należy dokładnie zrozumieć, jakie są cele i wymagania organizacji w zakresie controllingu. Mogą one obejmować, na przykład, potrzebę lepszego zrozumienia wyników finansowych, potrzebę przewidywania i reagowania na zmieniające się warunki rynkowe, lub potrzebę usprawnienia procesów decyzyjnych.

Wybór narzędzi i technologii – Nowoczesny controlling często opiera się na zaawansowanych narzędziach i technologiach, takich jak systemy zarządzania bazami danych, oprogramowanie do analizy biznesowej czy sztucznej inteligencji. Ważne jest, aby wybrać narzędzia, które najlepiej spełniają potrzeby organizacji.

Szkolenie i rozwój personelu – Aby skutecznie wdrożyć nowoczesny controlling, personel musi być odpowiednio przeszkolony i przygotowany. To może obejmować szkolenia w zakresie używania nowych narzędzi, zrozumienie kluczowych koncepcji controllingu, a także rozwijanie umiejętności analitycznych i decyzyjnych.

Wdrażanie i monitorowanie – Po przygotowaniu, nowoczesny system controllingu może być wdrożony. Ważne jest, aby regularnie monitorować i oceniać jego skuteczność, aby upewnić się, że spełnia on cele organizacji i dostarcza oczekiwane korzyści.

Co zyskujesz dzięki wdrożeniu controllingu finansowego?

Wdrożenie systemu controllingu finansowego może przynieść organizacji wiele korzyści. Oto kilka z nich:

controlling finansowyLepsze zrozumienie sytuacji finansowej – Controlling finansowy dostarcza szczegółowych informacji o sytuacji finansowej firmy, umożliwiając dokładną analizę przychodów, kosztów, marż i innych kluczowych wskaźników.

Poprawa procesów decyzyjnych – Dzięki precyzyjnym i aktualnym danym, zarządzanie może podejmować decyzje na podstawie solidnych informacji, a nie intuicji.

Przewidywanie i reagowanie na zmiany – Nowoczesne narzędzia controllingu finansowego umożliwiają prognozowanie trendów i identyfikację potencjalnych problemów, co daje możliwość reagowania na nie z wyprzedzeniem.

Optymalizacja zasobów – Controlling finansowy pomaga w identyfikowaniu obszarów, które wymagają poprawy, a także w efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Usprawnienie komunikacji – Controlling finansowy ułatwia komunikację w organizacji poprzez dostarczanie jednolitych, zrozumiałych i aktualnych informacji finansowych.

Podniesienie wartości firmy – Długoterminowo, efektywne wykorzystanie nowoczesnego controllingu finansowego może prowadzić do poprawy wyników finansowych, co z kolei może podnieść wartość firmy.

Wnioski

Controlling finansowy to niezwykle ważne narzędzie dla każdej organizacji, które wpływa na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Pomaga ona zrozumieć jej sytuację finansową, identyfikować problemy i możliwości oraz podejmować informowane decyzje. Poprzez systematyczne i zorientowane na przyszłość podejście do controllingu finansowego, organizacje mogą skutecznie zarządzać swoimi finansami i osiągnąć swoje cele finansowe.

POBIERZ KARTY PRACY — STRATEGIA NA A4!

  • Pytania opracowane przez specjalistów
  • Przykłady odpowiedzi z innych firm
  • Pierwszy krok do rozpoczęcia świadomych działań w budowaniu strategii

Kliknij i pobierz karty pracy!

Strategia

O autorze

Krzysztof

Krzysztof

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.

Przeczytaj podobne artykuły: