Czas cyklu – (ang. Cycle Time, C/T) to najkrótszy czas pomiędzy wyjściem produktu, części z operacji bądź procesu. Często rozdziela się dwa pojęcia tej jednostki – uwzględniając czas cyklu maszyny (MT) oraz czas cyklu pracy operatora. Znalezienie powiązania między Cycle Time oraz Takt Time pozwala na zbadanie częstotliwości produkcji w stosunku do częstotliwości zamówień klienta. Obydwa parametry znajdą również swoje zastosowanie w tworzeniu wykresu Yamazumi. Czas taktu jest wartością teoretyczną, która ukazuje szacowane tempo rynku, natomiast czas cyklu jest wartością rzeczywistą, która jest miarą tempa w gemba. Zgodnie z koncepcją Just in Time przedsiębiorstwa powinny dążyć do możliwego przyrównania CC oraz TT, co może wyeliminować:

  • Powstawanie wąskich gardeł (niewyrównane obciążenie między liniami, stanowiskami, które posiadają rożne czasy cyklów)
  • Nadwyżkę materiałów, WIP oraz wyrobów gotowych – (w przypadku krótszego czasu cyklu do czasu taktu, brak dostosowania zależności)

Aplikacja Analiza nagrań procesów

Czas cyklu – ang. Cycle Time, CT

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Przeczytaj podobne artykuły: