Taki panel stresowania ukazujący istotne wskaźniki motoryzacyjne można przenieść na inne płaszczyzny. Dashboard może być tablicą na której są prezentuje się w sposób wizualny kluczowe informacje dla organizacji, zebrane w konkretnym ujęciu czasowym. Narzędziami kreującymi tablicę mogą być proste grafiki, wykresy, diagramy, symbole, a także krótkie teksty. Dzięki ich zastosowaniu można dokonać szybkiej oceny prezentowanego stanu oraz podjąć niezbędne decyzje operacyjne. Oprócz tego usprawnić sposób komunikacji, skutecznie docierając do każdego odbiorcy.

Aby dashboardy spełniały swoją funkcjonalność w organizacji, należy zapewnić, a także utrzymać minimalne warunki wejściowe:

 • Tablice powinny być umieszczone w widocznym miejscu, punkcie codziennych odpraw, bądź częstych spotkań.
 • Forma prezentacji danych powinna być czytelna i zrozumiała, nawet dla osób trzecich (np.: sytuacja wdrożenia nowego pracownika lub spotkania z kontrahentem).
 • Dashboard powinien być aktywny – oznacza to konieczność wypracowania dbałości o aktualizowanie danych, a także rozumienie wartości jaką przynosi analiza informacji (np.: trendy wydajnościowe, spadek sprzedaży, wzrost brakowości, błąd gruby w danych itd.).
 • Ręczne nanoszenie (chociaż części) danych zwiększa poziom zaangażowania zespołu.

Dashboard1
 

Jakie dane można prezentować na dashboardzie?

 • Cele operacyjne na bieżący tydzień,
 • Wskaźniki związane z funkcjonowaniem danego działu (na przykładzie Działu Jakości: poziom braków,
 • ilość reklamacji od klientów, ilość reklamacji do dostawców, koszt reklamacji, koszty jakości, ilość wyrobów w izolatorze),
 • Fragment wieży wskaźnikowej,
 • Wykresy (np.: wydajność, trendy sprzedażowe),
 • Moduły analizy i rozwiązywania problemów (arkusz A3, diagram Pareto,
 • Arkusz Ishikawy, wycinek raportu 8D, podsumowanie z metody 6 kapeluszy itd.),
 • Informacje odnośnie planu działania zespołu (wewnętrzny action plan),
 • Informacje o rotacjach pracowników (w zależności potrzeby organizacji również może być to grafik pracy lub plan urlopów),
 • Matryca kompetencji (umiejętności), itd.

Aplikacja Action Plan – Plan Działań
 

Dashboard2

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Przeczytaj podobne artykuły: