Narzędzie zarządzania jakością, służące do analizy przyczynowo – skutkowej powstałego problemu. Diagram Ishikawy nazwany od nazwiska projektanta – Kaoru Ishikawa, nazywany jest również wykresem rybiej ości ze względu na swój kształt. Diagram ten jest graficzną prezentacją konkretnego skutku oraz podzielonych na kategorię uporządkowanych przyczyn.

W zależności od dziedziny, w jakiej Diagram Ishikawy jest wykorzystywany, można stosować różne kategorie. Każda kategoria przyczyn rozwinięta jest o przyczyny szczegółowe, a gdy zachodzi konieczność – również o podprzyczyny. Wspomniane kategorie zwykle są pogrupowane następująco:

  • M – Machines – Maszyny
  • M – Materials – Materiały
  • M – Methods – Metody
  • M – Manpower – Ludzie, personel
  • M – Management – Zarządzanie
  • M – Measurement – Pomiary
  • E – Environment – Środowisko

Tworząc odpowiednio warianty 5M, 5M+E, czy nawet 6M+E.

Jednak wcale nie oznacza to, że tylko w taki sposób należy grupować przyczyny podczas rozpracowywania diagramu. Jeżeli potrzeby organizacji, indywidualnej dyskusji wskazują na inne czynniki, zmiana formy jest wręcz wskazana. Z diagramu rybiej ości możesz skorzystać, jeśli uważasz, że na skutek miało wpływ kilka różnych czynników lub nie umiesz na pierwszy rzut oka sprecyzować, co mogło być jego przyczyną. Jednocześnie dzięki niemu możesz wykryć, jakie są wzajemne związki między niektórymi sytuacjami. Analizę staraj się wykonać z udziałem zespołu, bądź pracownikami, którzy mieli bezpośrednią styczność z danym problemem. Inicjując burzę mózgów zwiększysz obiektywność oceny.

Aplikacja Action Plan

Ishikawa, diagram Ishikawy

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Przeczytaj podobne artykuły: