Gemba (bądź Genba) to rzeczywiste miejsce akcji (tworzenia wartości), która odbywa się aktualnie. W perspektywie produkcyjnej pojęcie to odnosi się do hali. Należy pamiętać, że każde miejsce może być określone mianem gemba, a determinantą jest miejsce tworzenia wartości.

Blisko powiązanym określeniem jest również Gemba Walk, które prezentuje założenie obchodu po miejscu pracy, w celu bieżącej weryfikacji i oceny i zrozumienia sytuacji, bez posiłkowania się tylko i wyłącznie danymi z tablic wskaźnikowych w biurze czy ogólnej statystyki.

Ważnymi pojęciami są także:

  • Genbutsu – czyli rzeczywiste przedmioty, są to wszystkie obiekty i elementy znajdujące się w obserwowanym procesie, tak też: surowce, półprodukty, maszyny i urządzenia, czy pozostała infrastruktura (regały, pojazdy, elektronika).
  • Genjitsu – czyli rzeczywiste działania/zdarzenia, dające nam rzeczywiste dane i fakty, które pozwalają na ocenę sytuacji.
  • Genchi genbutsu – pojęcie mówiące, aby udać się bezpośrednio w miejsce akcji i zobaczyć źródło, ponieważ takie podejście pozwoli zrozumieć proces.

 

Aplikacja AUDYTY ON-LINE

Gemba1

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Przeczytaj podobne artykuły: