Gembutsu to rzeczywiste przedmioty, które występują w obrębie Gemba. Zalicza się do nich więc m.in.: maszyny, narzędzia, urządzenia, półprodukty, wyroby, czy odrzuty produkcyjne.

Obserwowanie Gembutsu to jednak z pięciu złotych zasad zarządzania gemba, do których należą jeszcze:

  • Jeżeli występują problemy należy zwrócić się do gemba,
  • Należy obserwować Gembutsu,
  • Konieczne jest natychmiastowe zastosowanie tymczasowych środków zaradczych,
  • Konieczne jest znalezienie i usunięcie przyczyny problemu,
  • Standaryzacja daje szanse na zapobieganie ponownemu wystąpieniu danego problemu.

Aplikacja Analiza nagrań procesów

Gembutsu - rzeczywiste przedmioty

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Przeczytaj podobne artykuły: