Kaizen (w dokładnym tłumaczeniu złożenie słów „Kai” oraz „Zen” oznacza „dobrą zmianę”) jest filozofią, która mówi, że dzień bez usprawnienia jest dniem straconym. Koncepcja wskazuje jak ważne jest zaangażowanie wszystkich, w nieustanne poszukiwanie pomysłów do doskonalenia ale także ogólnie rozumianego samorozwoju obszarów organizacji. Ważnym wyzwaniem w filozofii Kaizen jest działanie zgodnie z cyklem PDCA. To on gwarantuje ciągłość realizacji, utrzymania, a także podnoszenia funkcjonujących standardów.

W zasięgu działania można określić dwa podejścia stosowania Kaizen:

  • o charakterze kompleksowym, ukierunkowanym na przepływ materiałów i informacji, a także dokonywania kluczowych zmian organizacyjnych w ramach obszarów roboczych,

  • o charakterze procesowym, mającym umożliwić sprawne wprowadzanie drobnych ulepszeń sugerowanych przez pracowników.

Pełen zamysł Kaizen obrazuje 10 głównych zasad:

1. Problemy stwarzają możliwości

Problem może stanowić szansę do wdrożenia nowych alternatyw postępowania. Jego rozwiązanie może nie tylko zminimalizować skutek niedogodności, ale również dać szansę rozwoju.

2. Pytaj dlaczego (5 razy dlaczego – 5 Why)

Bycie dociekliwym zwiększa szansę na dostrzeżenie źródła problemu.

3. Korzystaj z pomysłów wszystkich

Każde zdanie ma znaczenie i jest polem do znalezienia jak najlepszego rozwiązania. Często spojrzenie osób trzecich, jako źródło subiektywnej oceny, pozwala dostrzec zjawiska, niewidoczne dla pracowników obszaru, bądź kadry kierowniczej.

4. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia

Planowane    działania     muszą     mieć     realistyczną     perspektywę      wdrożenia.

Najprostszy sposób może być również najbardziej skuteczny.

5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy (status quo)

Nie należy się skupiać na celowym negowaniu skuteczności, tylko poszukiwać nieustannych możliwości doskonalenia.

6. Odrzucaj wymówki, że nie da się czegoś zrobić

Nim padnie ostateczna decyzja, że dane przedsięwzięcie jest niewykonalne, należy podjąć próbę, ponieważ nawet ona jest źródłem nowych pomysłów i doświadczeń.

7. Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na idealne

 

8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy (ROI)

Duże inwestycje należy poprzedzić prostymi i nisko kosztowymi rozwiązaniami. Być może te wskażą, że nie ma potrzeby wydatkowania, przynosząc satysfakcjonujące efekty.

9. Pomyłki koryguj na bieżąco

Błędy i niedogodności nie mogą stać się powszedniością.

10. Ulepszanie nie ma końca

Dowiedz się o tym więcej!

Książka „Gemba Kaizen – zdroworozsądkowe podejście do strategii ciągłego doskonalenia” Masaaki Imai – w niej przeczytasz jakie role powinni pełnić pracownicy poszczególnych szczebli, a także jak powinni podchodzić do swoich obowiązków, aby utrzymać kulturę ciągłego doskonalenia w miejscu akcji.

Aplikacja ProblemBox (System Sugestii)

Kaizen - system sugestii

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Przeczytaj podobne artykuły: