Lean accounting to koncepcja zarządzania finansowego, która bierze swoje korzenie z filozofii lean management, znanego także jako szczupłe zarządzanie. To podejście, które koncentruje się na eliminacji strat, redukcji marnotrawstwa i tworzeniu maksymalnej wartości dla klienta. Rachunkowość finansowa jako element koncepcji lean jest dostosowana do potrzeb firm, które zdecydowały się na wdrożenie strategii lean w swojej działalności operacyjnej.

Czym jest rachunkowość lean?

Lean accounting to system zarządzania finansami, który jest zintegrowany z lean management i dostarcza informacje finansowe i operacyjne, które są zrozumiałe i użyteczne dla wszystkich pracowników. Jest to myślenie zorientowanie na strumień wartości, zorientowane na klienta i skoncentrowane na przepływie.

Celem rachunkowości wobec koncepcji lean jest dostarczanie informacji, które są zrozumiałe, odpowiednie, szybkie i dostępne, tak aby umożliwić lepsze decyzje na wszystkich poziomach organizacji. Jest to podejście, które kładzie nacisk na ciągłe ulepszanie i skupia się na tworzeniu wartości dla klienta.

 

 

Dlaczego Lean Accounting?

rachunkowość leanGłównym powodem, dla którego firmy decydują się na lean accounting, jest to, że tradycyjne metody rachunkowości często nie są dostosowane do lean management. Tradycyjne systemy księgowe skupiają się na kosztach i kontrolowaniu kosztów, podczas gdy praktyczna lean accounting skupia się na tworzeniu wartości.

Lean accounting pozwala organizacjom skupić się na wartości dla klienta, zamiast na zyskach i stratach. To podejście pozwala firmom bardziej skutecznie mierzyć i kontrolować wyniki finansowe w środowisku lean.

Jak działa Lean Accounting?

Rachunkowość finansowa lean skupia się na trzech głównych obszarach: pomiarze wyników, zarządzaniu kosztami i podejmowaniu decyzji.

  • Pomiar wyników: Lean accounting uznaje, że tradycyjne metody pomiaru, takie jak systemy kosztów zleceniowych, mogą być zbyt skomplikowane i nie dostarczać odpowiednich informacji. Zamiast tego, lean accounting skupia się na prostych, zrozumiałych i bezpośrednich miernikach, które mogą być używane przez wszystkich pracowników.
  • Zarządzanie kosztami: Lean accounting zwraca uwagę na zarządzanie kosztami na podstawie przepływów wartości, zamiast tradycyjnych „kosztów pochodnych”. To pozwala na skoncentrowanie się na eliminacji marnotrawstwa i tworzeniu wartości dla klienta.
  • Podejmowanie decyzji: Lean accounting dostarcza informacji, które są użyteczne dla podejmowania decyzji na wszystkich poziomach organizacji. Zamiast skupiać się na złożonych analizach kosztów, lean accounting kładzie nacisk na zrozumiałe, aktualne i wiarygodne informacje, które mogą pomóc w podejmowaniu szybkich i skutecznych decyzji.

Nieustanne doskonalenie, lub dlaczego nie wprowadzisz szczupłej rachunkowości w jeden dzień?

Wprowadzenie szczupłej rachunkowości w swojej firmie wymaga strategicznego podejścia, które obejmuje zaangażowanie wszystkich pracowników na wszystkich szczeblach. Poniżej znajduje się kilka kroków, dzięki którym z łatwością wprowadzisz szczupłą rachunkowość:

 

 

lean accountingZrozumienie filozofii lean: Pierwszym krokiem jest zrozumienie, czym jest filozofia Lean i jak może ona przynieść wartość dla Twojej firmy. Ta wiedza będzie podstawą dla wprowadzenia szczupłej rachunkowości w zarządzaniu. Warto przeprowadzić szkolenia dla personelu, aby zapewnić, że wszyscy rozumieją cele Lean, zasady lean accounting i jakie korzyści może przynieść jego zastosowanie.

Analiza obecnego systemu księgowości: Zbadaj swój obecny system księgowości i zidentyfikuj obszary, które mogą skorzystać na wdrożeniu Lean. Czy system skupia się na sztywnych budżetach? Czy metryki są skomplikowane i trudne do zrozumienia dla większości pracowników? Czy system pozwala na szybkie reagowanie na zmiany?

Wybór odpowiednich narzędzi i technik lean accounting: Istnieje wiele narzędzi i technik, które mogą być wykorzystane w Lean Accounting, takich jak wartość przepływu (Value Stream), KPI’s zorientowane na klienta czy eliminacja marnotrawstwa. Wybór odpowiednich narzędzi zależy od konkretnych potrzeb i celów Twojej firmy.

Wdrożenie lean accounting: Po wyborze odpowiednich narzędzi i technik, następnym krokiem jest wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej lean. To może obejmować wprowadzanie nowych procedur, szkolenie pracowników, ustawianie celów i monitorowanie postępów.

Monitorowanie i ciągłe ulepszanie: Lean jest filozofią ciągłego ulepszania, więc ostatnim krokiem jest stałe monitorowanie systemu księgowości i wprowadzanie ulepszeń, gdziekolwiek jest to możliwe. To może obejmować regularne przeglądy wyników finansowych, przeprowadzanie audytów i zwracanie uwagi na feedback pracowników.

Pamiętaj, że wprowadzenie szczupłej rachunkowości nie jest zadaniem do zrealizowania jednorazowo – to jest proces, który wymaga zaangażowania na dłuższą metę. Celem jest ciągłe ulepszanie i dostarczanie wartości dla klienta, a to wymaga regularnej oceny i dostosowywania się do zmieniających się okoliczności.

Wnioski

Rachunkowość szczupła oparta na lean management to innowacyjne podejście w zarządzaniu finansami. Pomaga firmom skupić się na tworzeniu wartości dla klienta, zamiast na kontrolowaniu kosztów. Poprzez prosty i zrozumiały system pomiaru, efektywne zarządzanie kosztami i wsparcie decyzji, praktyki szczupłej rachunkowości mogą pomóc firmom stworzyć bardziej efektywne i wartościowe środowisko biznesowe.

POBIERZ KARTY PRACY — STRATEGIA NA A4!

  • Pytania opracowane przez specjalistów
  • Przykłady odpowiedzi z innych firm
  • Pierwszy krok do rozpoczęcia świadomych działań w budowaniu strategii

Kliknij i pobierz karty pracy!

Strategia

O autorze

Krzysztof

Krzysztof

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.

Przeczytaj podobne artykuły: