Szacuje się, że globalnie około 70% firm twierdzi, że nie korzysta w pełni z doświadczeń wyniesionych z przeprowadzanych projektów. Czy Twoja firma również należy do tej grupy? Jeżeli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie. Dzisiaj przyjrzymy się koncepcji „Lessons Learned” – metody zarządzania wiedzą, której głównym celem jest przekształcenie indywidualnych doświadczeń w zasób dla całej organizacji.

 

 

W tym artykule omówimy:
1. Czym jest Lessons Learned
2. Jakie są korzyści z implementacji „Lessons Learned”?
3. Przykłady zastosowania „Lessons Learned” w praktyce
4. Jak wdrożyć „Lessons Learned” w Twojej organizacji?
5. Lessons Learned odczarowane. Jak zebrać wiedzę po zakończonym projekcie i dobrze ją wykorzystać?
6. Podsumowanie

 

 

Czym jest „Lessons Learned”?

Definicja „Lessons Learned”

„Lessons Learned” to pojęcie pochodzące z zarządzania projektami, oznaczające proces identyfikowania, dokumentowania i implementowania wniosków i doświadczeń wyniesionych z przeprowadzanych projektów.

 

 

Każdy projekt, niezależnie od wyniku, jest źródłem cennych lekcji. Mogą to być zarówno pozytywne doświadczenia, które warto powtórzyć w przyszłych projektach, jak i negatywne, które pomagają zidentyfikować obszary wymagające poprawy. „Lessons Learned” obejmują różne aspekty zarządzania projektami, od procesów technicznych, przez komunikację i zarządzanie zasobami, po aspekty związane z kulturą organizacyjną.

 

 

Lessons learnedGłównym celem procesu „Lessons Learned” jest zatem przekształcenie tych indywidualnych doświadczeń w zasób dla całej organizacji. Poprzez systematyczne gromadzenie, analizę i udostępnianie tych informacji, organizacje mogą uniknąć powtarzania błędów i wyciągać korzyści z dobrych praktyk stosowanych w przeszłości.

 

 

„Lessons Learned” są zatem kluczowym elementem zarządzania wiedzą w organizacjach i przyczyniają się do tworzenia kultury ciągłego uczenia się i doskonalenia. W zależności od potrzeb i struktury organizacji, proces „Lessons Learned” może przybierać różne formy – od formalnych sesji przeglądowych, przez regularne spotkania zespołów projektowych, po narzędzia do zarządzania wiedzą wspomagające gromadzenie i udostępnianie informacji.

 

 

Jakie są korzyści z implementacji „Lessons Learned”?

Unikanie powtarzania błędów

Najbardziej oczywistą korzyścią z prowadzenia „Lessons Learned” jest możliwość uniknięcia powtarzania tych samych błędów w przyszłych projektach. Kiedy doświadczenia z poprzednich projektów są prawidłowo zidentyfikowane, zanalizowane i udokumentowane, zespoły projektowe są lepiej przygotowane do przewidywania i zarządzania potencjalnymi problemami.

 

 

Budowanie bazy wiedzy

Przez systematyczne gromadzenie i udostępnianie wniosków z przeprowadzanych projektów, organizacja buduje swoją bazę wiedzy. Ta gromadzona wiedza staje się cennym zasobem, który może być wykorzystywany nie tylko w ramach pojedynczego zespołu, ale w całej organizacji.

 

 

korzyści płynące z lessons learnedPoprawa efektywności i oszczędność kosztów

Wykorzystanie „Lessons Learned” może przyczynić się do poprawy efektywności procesów projektowych i oszczędności kosztów. Kiedy dobre praktyki są systematycznie identyfikowane i implementowane w nowych projektach, procesy stają się bardziej efektywne, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów.

Rozwój kompetencji zespołów

Proces „Lessons Learned” daje również możliwość rozwoju kompetencji zespołów projektowych. Przez refleksję nad doświadczeniami z poprzednich projektów, członkowie zespołu mają możliwość nauki i rozwoju, co przekłada się na podnoszenie kwalifikacji i budowanie doświadczenia.

Budowanie kultury uczenia się

„Lessons Learned” to również narzędzie do budowania kultury uczenia się w organizacji. Pokazuje, że błędy są częścią procesu i są wartościowym źródłem nauki, co promuje kulturę otwartości, feedbacku i ciągłego doskonalenia.

Korzyści z „Lessons Learned” są zatem wielorakie i dotyczą zarówno aspektów technicznych, jak i kulturowych funkcjonowania organizacji. Prawidłowo przeprowadzony proces „Lessons Learned” może stać się kluczowym elementem zarządzania projektami i przyczynić się do sukcesu przyszłych inicjatyw.

Przykłady zastosowania „Lessons Learned” w praktyce

Lessons learned przykłady

Przykład 1: Zastosowanie „Lessons Learned” w firmie produkcyjnej

Firma X, producent części samochodowych, zdecydowała się na wdrożenie systemu „Lessons Learned”. Po zakończeniu każdego projektu, zespół gromadził się na spotkaniu, podczas którego omawiane były sukcesy i porażki projektu. Zdobyta wiedza była następnie dokumentowana i udostępniana wszystkim zespołom w firmie. Dzięki temu, w kolejnych projektach udało się uniknąć wielu błędów, a efektywność działań wzrosła o 30%.

Przykład 2: „Lessons Learned” w firmie IT

Firma Y, dostawca usług IT, wprowadziła system „Lessons Learned” jako integralną część procesu zarządzania projektami. Każdy projekt kończył się sesją „Lessons Learned”, podczas której zespół omawiał wyniki projektu i identyfikował obszary do poprawy. Informacje te były potem zapisywane i wykorzystywane do szkolenia nowych członków zespołu oraz do planowania przyszłych projektów.

Jak wdrożyć „Lessons Learned” w Twojej organizacji?

Poniżej przedstawiam kilka kroków, które mogą Ci pomóc w implementacji „Lessons Learned” w Twojej organizacji:

Zidentyfikuj kluczowe momenty projektu, w których warto przeprowadzić sesję „Lessons Learned”.

Określ format spotkań „Lessons Learned” – mogą to być formalne spotkania, luźne rozmowy, ankiety itp.

Zaprojektuj system do dokumentowania i przechowywania zdobytej wiedzy. Może to być baza danych, repozytorium dokumentów, narzędzie do zarządzania wiedzą itp.

Wprowadź procedurę udostępniania i wykorzystywania zdobytej wiedzy.

Szkol swoją organizację w korzystaniu z „Lessons Learned”. Można to zrobić poprzez warsztaty, webinary, szkolenia e-learningowe itp.

Regularnie przeglądaj i aktualizuj swoje podejście do „Lessons Learned”, aby upewnić się, że nadal spełnia ono potrzeby Twojej organizacji.

Zapamiętaj, że „Lessons Learned” to proces, a nie jednorazowe wydarzenie. Kluczem do sukcesu jest stworzenie środowiska, w którym uczenie się i dzielenie się wiedzą jest cenione i nagradzane.

Lessons Learned odczarowane. Jak zebrać wiedzę po zakończonym projekcie i dobrze ją wykorzystać?

lessons learned jak wyciągnąć wnioskiCzęsto po zakończeniu projektu skupiamy się na nowych zadaniach, zapominając o tym, co moglibyśmy wynieść z doświadczeń już zdobytych. „Lessons Learned” to proces, który pozwala na systematyczne gromadzenie i analizowanie wiedzy z zakończonych projektów, dając możliwość czerpania z niej korzyści w przyszłości. Kluczowe jest, aby ten proces nie był traktowany jako dodatkowy obowiązek, a jako integralna część zarządzania projektem. Prawidłowo przeprowadzone „Lessons Learned” powinny obejmować zaplanowanie i przeprowadzenie sesji poświęconych refleksji, szczegółową analizę i dokumentację wniosków oraz ich efektywne wykorzystanie w kolejnych projektach. Znaczenie tego procesu jest nie do przecenienia – pozwala nie tylko unikać powtarzania błędów, ale też buduje kulturę ciągłego uczenia się i doskonalenia w organizacji.

 

 

Podsumowanie

„Lessons Learned” to nieoceniony element w skutecznym zarządzaniu projektami, a jego znaczenie nie jest do przecenienia. Pomaga nie tylko w unikaniu powtarzania błędów, ale także w tworzeniu kultury ciągłego uczenia się i doskonalenia w organizacji.

 

 

Odpowiednio przeprowadzony proces „Lessons Learned”, zaczynając od identyfikacji i analizy doświadczeń, poprzez ich dokumentację, aż po wdrażanie wniosków w nowych projektach, jest kluczem do efektywnego zarządzania projektami. Pamiętajmy, że to, co działało (lub nie działało) w jednym projekcie, może dostarczyć cennej wiedzy do przyszłych przedsięwzięć.

 

 

Dokonując przeglądu i analizy zakończonych projektów, mamy okazję nauczyć się czegoś nowego, zrozumieć, co mogliśmy zrobić lepiej i jakie kroki powinniśmy podjąć w przyszłości, aby nasze projekty były jeszcze bardziej skuteczne. Jest to cenna inwestycja, która może przynieść znaczne korzyści zarówno dla zespołów projektowych, jak i całej organizacji.

O autorze

Krzysztof

Krzysztof

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.

Przeczytaj podobne artykuły: