Zarządzanie wizualne wykorzystywane jest jako wsparcie w codziennej pracy. Zanim przejdziemy do zarządzania wizualnego, warto poświęcić chwilę samej wizualizacji. Jest to ogólna nazwa graficznych metod tworzenia, analizy i przekazywania informacji. Bodźce wzrokowe są przekazywane do przekaźnika, którym są ludzkie oczy, a następnie mózg odbiera i interpretuje te bodźce. Mówi się, że „Połowa mózgu człowieka jest przeznaczona do bezpośredniego lub pośredniego widzenia”.

Wizualizacja jest stosowana niemal w każdej dziedzinie życia, zarówno w sytuacjach codziennych, jak również do zapewnienia bezpieczeństwa i wspomagania procesów zarządzania. Jest również mocno związana z narzędziami Lean. Ułatwia pracę każdej osobie, ponieważ dzięki niej, nie trzeba wyważać otwartych drzwi – umożliwia mniejsze obciążenie pamięci i często nie wymaga znajomości obcych języków. Umożliwia porozumienie oraz zrozumienie przekazywanych informacji przez osoby pochodzące z różnych krajów i kultur.

Wizualizacja ułatwia również zarządzanie firmą. Znacznie poprawia komunikację między personelem i może mieć pozytywny wpływ na zwiększenie satysfakcji z pracy. Stwarza również warunki do prowadzenia samokontroli.

Z wizualizacją obcujemy na co dzień

Moc Zarządzania Wizualnego1

W życiu codziennym można dostrzec wiele, na dobre zakorzenionych w świadomości ludzkiej, przejawów wizualizacji. Do najbardziej powszechnych i znanych zaliczamy znaki drogowe i sygnalizację świetlną. Chociaż są to przykłady znane od dawna, ciągle widać tendencje do udoskonalania wizualizacji w ruchu drogowym. Powstają dodatkowe oznakowania świetlne w znakach elektrycznych oraz inne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. Mają one silniej oddziaływać na uczestników ruchu, dzięki silniejszym bodźcom, takim jak sygnały dźwiękowe. Innym przykładem mogą być tabliczki adresowe i tablice z nazwami ulic. Często stosowane są również wizualne rozkłady jazdy lub tablice wyników gry. Ciężko wyobrazić sobie świat bez kolorów, zielony i czerwony nie są wykorzystywane przypadkowo, w świadomości ludzkiej jest to stale stosowany schemat, gdzie kolor zielony ma pozytywny charakter w przeciwieństwie do koloru czerwonego.

Rola wizualizacji

Moc Zarządzania Wizualnego2

Wizualizacja pełni bardzo dużą role w zapewnianiu bezpieczeństwa. Pomaga w łatwy sposób, odnaleźć się ludziom w sytuacjach zagrożenia, gdy często automatyczne i intuicyjnie podejmują oni decyzje. Dostarcza informacji o lokalizacji najbliższych wyjść ewakuacyjnych oraz o ewentualnych alternatywnych drogach wyjścia z obiektu. Wskazuje miejsca, w których możemy znaleźć sprzęt przeciwpożarowy oraz poucza o sposobie jego użycia. Jeżeli w życiu wykorzystujemy tak dużo wizualizacji, dlaczego nie zrobić tego na hali produkcyjnej lub w biurze?

Zarządzanie wizualne jest obok 5S, standaryzacji i eliminacji strat, jedną ze składowych fundamentu Domu Toyoty. Metoda ta pozwala poprawić przepływ informacji i stabilność procesów oraz przyśpieszyć podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, za pomocą oddziaływania bodźcami wzrokowymi. Istotą zarządzania wizualnego jest wykorzystanie pełnego potencjału mózgu ludzkiego. Pracujemy najefektywniej, gdy zaangażowane są obie nasze półkule – lewa odpowiadająca za myślenie analityczne i prawa odpowiedzialna za myślenie kreatywny. Bodźce wizualne pobudzają prawą półkulę do pracy, dlatego właśnie dużo bardziej zwracamy uwagę i łatwiej przyswajamy informacje przekazywane za pomocą czy też z udziałem wizualizacji.

Zarządzanie wizualne jest to element zarządzania, który polega na przekazywaniu pracownikom informacji na temat wyników ich pracy. Informacje te mogą być przekazywane w różnorodny sposób. Można wyróżnić wiele typów zarządzania wizualnego, ponieważ różny jest cel jego stosowania.

Narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu wizualnym

Moc Zarządzania Wizualnego3

W zarządzaniu wizualnym, zwłaszcza w tradycyjnym podejściu, bardzo często wykorzystuje się różnego typu tablice. Można wyróżnić m.in. tablice informacyjne, kontrolne, statusu realizacji zlecenia, 5S, a także rozwiązywania problemów, czy realizacji pomysłów.

W przypadku dwóch ostatnich pozycji warto rozważyć wykorzystanie narzędzia jakim jest ProblemBox, który pomaga w procesie rozwiązywania problemów oraz zbierania pomysłów, angażując i motywując przy tym pracowników. Promowanie działań pracowniczych zdecydowanie powinno znaleźć swoje miejsce na tablicy w firmie.

Innym typem zarządzania wizualnego są tworzone dokumenty, takie jak standardy obejmujące zarówno standardy stanowiska, jak i sprzątania, plan procesu, oceny i wyniki, instrukcje przezbrojenia, czy ogólne informacje, jak sposób zgłaszania urlopów czy terminy szkoleń.

Innymi sposobami na wizualne przekazywanie informacji i zarządzanie pracą ludzi mogą być różnego rodzaju znaki, naklejki, arkusze kontrolne, karty Kanban czy prezentacje wadliwych wyrobów, czy inne oznaczenia. Wiele informacji może być także wyświetlanych na wyświetlaczach lub monitorach.

Jakie korzyści przynosi zarządzanie wizualne?

Zarządzanie wizualne ma zapobiegać wszystkim rodzajom marnotrawstwa i ma zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Często spotykana jest w codziennych sytuacjach. Pełni duża role w zapewnieniu i poprawie bezpieczeństwa. Jest niezwykle pomocna w zarządzaniu ludźmi i ich pracą oraz przy wdrażaniu narzędzi Lean.

O autorze

Daria Pietrzyk

Daria Pietrzyk

Przeczytaj podobne artykuły: