Jednocześnie najgorsze marnotrawstwo z punktu widzenia poniesionych kosztów. Wszystko co zostało wykonane ponad stan, co leży bezczynnie, jest wynikiem nadprodukcji. Można również powiedzieć, że efekt nadprodukcji generuje pozostałe muda, ponieważ wykorzystana jest dodatkowa siła robocza, co stanowi nadmierne przetwarzanie, oczywiście wyroby wytworzone ponad stan stanowią zapasy, które w wyniku długiego zalegania są podatne na uszkodzenia lub utratę ważności, co niesie za sobą ryzyko w postaci wystąpienia muda: braki i defekty. Nie można przy tym zapomnieć, że wszelkie dodatkowe operacje wiążą się również ze zbędnym transportem i zbędnym ruchem.

Nadprodukcja2

Nadprodukcję można zdefiniować na różnych płaszczyznach, analizując sferę produkcji, usług, czy codziennego życia. Kilka przykładów:

 • Upieczenie kilku ciast dla gości, mimo że wiesz, że przecież i tak nie dadzą rady tyle zjeść.
 • Sprawozdanie napisane na 2000 znaków, zamiast 1000.
 • Opracowanie danych do raportu w biurze, mimo tego, że nikt nie oczekiwał podsumowania i nie zostanie ono wykorzystane.
 • Szybsze wykonywanie czynności niż kolejne stanowisko jest w stanie przetworzyć.
 • Efekt pracy na akord, w którym pracownicy mają wykonać jak najwięcej produktów w danym czasie, co wcale nie musi być powiązane z ilością jaka widnieje na zamówieniu klienta.

Nadprodukcja3

Chcąc po krótce zobrazować pozostałe typy muda, dla każdego warto również przytoczyć przykłady:

 • Braki i defekty – Wyprodukowanie podzespołów z ubytkami lub smugami na powierzchni części, Niepoprawne zwymiarowanie rysunku technicznego w AutoCADzie.
 • Nadmierne przetwarzanie – Praca nad projektem modernizacji maszyny, która jest niewspółmierna z osiągniętymi rezultatami, bowiem koszt pracy, poświęconego czasu, energii oraz dodatkowych zasobów, znacznie przewyższył kwotę, którą można było zaoszczędzić po optymalizacji.
 • Zbędny ruch – Poszukiwanie przez operatora narzędzi do wykonania przezbrojenia maszyny.
 • Zbędny transport – Przekazanie półproduktów na inne gniazdo, mimo że miały zostać umieszczone na magazynie.
 • Zapasy – nadmierny stan surowców, który zalega na magazynie przedsiębiorstwa, mimo że prognozy planistyczne nie wskazują na jego zapotrzebowanie w perspektywie długoterminowej.
 • Oczekiwanie – postój operatora, aż do momentu nagrzania maszyny, aby mógł zrealizować proces.
 • Niewykorzystany potencjał ludzki – Przydzielenie nowego pracownika do grupy początkujących stażem osób, zamiast do doświadczonego, chętnego współpracy i dzielenia się wiedzą członka działu. Rezultatem jest blokada potencjału obydwóch pracowników.

Nadprodukcja4
Aplikacja Action Plan

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Przeczytaj podobne artykuły: