Raport A3 swoją nazwę wywodzi od praktycznej strony zastosowania kartki o tym formacie, do rozwiązywania problemów. Struktura raportu oparta jest o cykl PDCA, pozwalając na konsekwentne prowadzenie projektu według sprawdzonego sposobu postępowania. Raport A3 może być wykonywany przez pracowników wszystkich szczebli. Wspiera od powołany zespół w zdefiniowaniu celu danego projektu, określaniu osób odpowiedzialnych za jego realizację, wyznaczaniu kamieni milowych, a także jego monitorowanie i śledzenie statusu (terminy, wskaźniki). Wykorzystywanie raportu A3 wpływa na budowanie świadomości oraz zaangażowanie pracowników. Pozwala na wspólne wypracowywanie dobrych praktyk, ciągłe poprawianie raportów = ciągłe doskonalenie.

Jak dobrze wykonać raport A3?

  • Raport powinien być wykonywany zespołowo w zespole multidyscyplinarnym.
  • Wszystkie informacje powinny wykluczać przypuszczenia, a opierać się wyłącznie o dane i fakty.
  • Jeżeli jest taka możliwość najlepiej by raport sporządzać w miejscu wystąpienia problemu.
  • Opis okoliczności wystąpienia problemu, jak i sugestie działań naprawczych warto skonsultować z operatorami.
  • Unikać stosowania pojęć niezrozumiałych dla wszystkich członków zespołu.
  • Wykorzystywać tabele oraz wykresy jako źródło obrazowej informacji.

Aplikacja ACTION PLAN (Plan działań)

A3

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Przeczytaj podobne artykuły: