Utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność (RCM – ang. Reliability Centered Maintenance) jest metodą polegającą na identyfikacji działań, których celem jest utrzymanie sprawności eksploatacyjnej urządzeń i maszyn. Szczególne znaczenie dla wykorzystania RCM mają początkowe warunki użytkowania, stan techniczny parku maszynowego, przebieg procesów oraz jakość wyrobu.

Siedem pytań sformułowanych przez International Society of Automotive Engineers w 1999 roku określa specyfikę RCM, którą można opisać jako algorytm postępowania:

  1. Jakie funkcje spełnia obiekt oraz standardy osiągów im odpowiadają w bieżącej produkcji? (np.: wydajność, jakość, koszt eksploatacji)
  2. W jaki sposób obiekt może stać się zawodny w swojej funkcji (jak powstają uszkodzenia)?
  3. Jaka może być przyczyna każdego z uszkodzeń funkcjonalnych?
  4. Jakie mogą być skutki każdego z tych uszkodzeń?
  5. Jakie znaczenie ma każdy ze skutków uszkodzeń?
  6. Jakie działania pozwolą na przewidzenie lub zapobiegnięcie każdemu z uszkodzeń?
  7. Co należy wykonać, jeśli nie da się znaleźć odpowiedniego proaktywnego działania?

Aplikacja ACTION PLAN (Plan działań)

RCM – Reliability Centered Maintenance

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Przeczytaj podobne artykuły: