Utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność (RCM – ang. Reliability Centered Maintenance) jest metodą polegającą na identyfikacji działań, których celem jest utrzymanie sprawności eksploatacyjnej urządzeń i maszyn. Szczególne znaczenie dla wykorzystania RCM mają początkowe warunki użytkowania, stan techniczny parku maszynowego, przebieg procesów oraz jakość wyrobu.
 

Siedem pytań sformułowanych przez International Society of Automotive Engineers w 1999 roku określa specyfikę RCM, którą można opisać jako algorytm postępowania:
 

  1. Jakie funkcje spełnia obiekt oraz standardy osiągów im odpowiadają w bieżącej produkcji? (np.: wydajność, jakość, koszt eksploatacji)

  2. W jaki sposób obiekt może stać się zawodny w swojej funkcji (jak powstają uszkodzenia)?

  3. Jaka może być przyczyna każdego z uszkodzeń funkcjonalnych?

  4. Jakie mogą być skutki każdego z tych uszkodzeń?

  5. Jakie znaczenie ma każdy ze skutków uszkodzeń?

  6. Jakie działania pozwolą na przewidzenie lub zapobiegnięcie każdemu z uszkodzeń?

  7. Co należy wykonać, jeśli nie da się znaleźć odpowiedniego proaktywnego działania?

 

Aplikacja ACTION PLAN (Plan działań)

RCM – Reliability Centered Maintenance

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Przeczytaj podobne artykuły: