SMED – Single Minute Exchange of Die – to metoda skracania czasu przezbrojenia. Jej twórcą jest Shigeo Shingo, jedna z kluczowych postaci pracujących w Toyota Motor Company. Celem SMED jest zmniejszenie czasu przezbrojenia poniżej 10 minut, gdzie dla przypomnienia i usystematyzowania czas przezbrojenia jest to czas od momentu wyprodukowania ostatniej sztuki produktu A do momentu wyjścia pierwszej dobrej sztuki produktu B, między którymi dochodzi do przezbrojenia maszyny. Dlaczego warto zastosować SMED i skrócić czas przezbrojenia? Jednym z rezultatów jest zwiększenie elastyczności realizowanych zleceń, redukcja zapasów międzyoperacyjnych, zwiększenie dostępności maszyny, a co za tym idzie poprawa wydajności. Uproszczone procedury przezbrojenia zwiększają bezpieczeństwo pracy, zmniejszają wysiłek (nakłady energii) pracowników oraz ryzyko wypadków czy popełnienia błędów.

Etapy SMED:

  • Etap 0 – Rejestracja operacji przezbrojenia

Dobrą praktyką jest nagranie filmu kamerą, pozwala to na wielokrotną analizę materiału oraz eliminuje szansę przeoczenia, czy błędu zapisu. Dalsza procedura rejestracji sprowadza się do stworzenia listy wszystkich czynności wchodzących w proces oraz czasów ich trwania.

  • Etap 1 – Rozdzielenie czynności zewnętrznych, wewnętrznych i zbędnych

Czynności zewnętrze – to te działania, które można wykonać przy włączonej maszynie, oznacza to, że nie ma konieczności przerywania procesu.

Czynności wewnętrzne – mogą być wykonywane tylko przy wyłączonej maszynie (np.: wymiana części w maszynie, kalibracja).

Czynności zbędne – to wszelkie marnotrawstwa, jak niepotrzebne przemieszczanie się, poszukiwanie narzędzi itd.

  • Etap 2 – Przekształcenie operacji wewnętrznych w zewnętrzne

To ogół zabiegów związanych z odpowiednim przygotowaniem warunków pracy (temperatura, wilgotność, ciśnienie itd.), czy wprowadzeniem zmian technologicznych (usprawnienie sposobu pozycjonowania narzędzi). Zaimplementowane zmiany mogą wpłynąć zminimalizowanie czasu koniecznego do wykonania przezbrojenia przy wyłączonej maszynie.

  • Etap 3 – Usprawnienie operacji

Etap ten sprzyja okolicznościom wdrożenia metody 5S, organizującej miejsce pracy (selekcja niezbędnych elementów, ustawienie stołów narzędziowych, stworzenie dedykowanych opisów oraz tablicy cieni), a także drobnych usprawnień takich jak szybkozłączki, dedykowane klucze nastawne itd.

Aplikacja Analiza Nagrań Procesów

Single Minute Exchange of Die

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Przeczytaj podobne artykuły: