Dział Utrzymania Ruchu (DUR) jest kluczowym elementem każdej organizacji przemysłowej, odpowiedzialnym za utrzymanie wydajności i niezawodności urządzeń i maszyn produkcyjnych. Poprawnie zorganizowana struktura DUR jest kluczowa dla skutecznego zarządzania procesami utrzymania ruchu i zapewnienia niezawodności produkcji.

Podstawowa struktura Działu Utrzymania Ruchu

W tradycyjnej strukturze DUR, menedżer utrzymania ruchu zarządza zespołem techników, inżynierów i innych specjalistów, którzy wspólnie odpowiadają za utrzymanie maszyn i urządzeń w stanie idealnym. Ten zespół może być podzielony na różne podgrupy, w zależności od specyfiki organizacji i jej potrzeb.

Na przykład, w dużych organizacjach przemysłowych DUR może być podzielony na zespoły specjalizujące się w różnych obszarach, takich jak:

 

 

 • Utrzymanie mechaniczne: odpowiedzialne za utrzymanie, naprawę i konserwację części mechanicznych maszyn i urządzeń.
 • Utrzymanie elektryczne: zajmuje się elektrycznymi i elektronicznymi aspektami maszyn i urządzeń, takimi jak silniki, przewody i systemy sterowania.
 • Utrzymanie zapobiegawcze: skupia się na zapobieganiu awariom poprzez regularne przeglądy i konserwację urządzeń.
 • Planowanie i zarządzanie: odpowiedzialne za zarządzanie zasobami, planowanie przeglądów i konserwacji oraz zarządzanie projektami.

Korzyści dobrze zorganizowanej struktury DUR

Korzyści wynikające z dobrze zorganizowanej struktury DUR są liczne i dotyczą zarówno operacyjnych, jak i finansowych aspektów działalności przedsiębiorstwa.

 

 

 1. dział utrzymania ruchuEfektywne zarządzanie zasobami: Dobrze zorganizowany DUR pozwala na efektywne zarządzanie zasobami, takimi jak czas pracy techników, części zamienne czy narzędzia niezbędne do utrzymania maszyn. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych organizacji, gdzie nieefektywne zarządzanie zasobami może prowadzić do znacznych strat finansowych.
 2. Zapewnienie niezawodności maszyn i urządzeń: Głównym zadaniem DUR jest zapewnienie, że wszystkie maszyny i urządzenia działają sprawnie i bezawaryjnie. Dzięki właściwej strukturze DUR, można skutecznie planować i realizować prace konserwacyjne, zapobiegając awariom i przestojom.
 3. Minimalizacja przestojów: Przestoje w produkcji są kosztowne i mogą negatywnie wpływać na rentowność przedsiębiorstwa. Dobrze zorganizowany DUR jest w stanie skutecznie planować i koordynować prace konserwacyjne, minimalizując czas przestojów i związane z tym koszty.
 4. Podniesienie jakości produkcji: Bezawaryjne i sprawne maszyny i urządzenia są kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości produkcji. DUR, dzięki skutecznemu zarządzaniu konserwacją i naprawami, przyczynia się do podniesienia jakości wyrobów końcowych.
 5. Optymalizacja kosztów: Dział Utrzymania Ruchu ma bezpośredni wpływ na koszty związane z eksploatacją maszyn i urządzeń. Dzięki właściwej strukturze i efektywnemu zarządzaniu, DUR może przyczynić się do optymalizacji tych kosztów, poprzez skuteczną organizację prac konserwacyjnych, planowanie wymiany części czy efektywne zarządzanie zasobami.
 6. Podniesienie bezpieczeństwa pracy: Bezpieczeństwo pracy jest jednym z kluczowych aspektów działalności każdego przedsiębiorstwa przemysłowego. Dobrze utrzymane i bezawaryjne maszyny i urządzenia przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy, zmniejszając ryzyko wypadków.

 

 

Właściwie zorganizowany dział utrzymania ruchu przyczynia się do zwiększenia efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez zapewnienie niezawodności maszyn, minimalizację przestojów, podniesienie jakości produkcji, optymalizację kosztów i poprawę bezpieczeństwa pracy.

Szkolenie Online

Kierownik Utrzymania Ruchu

Umiejętności, które zyskasz:
– wystrzeganie się błędów w pełnieniu funkcji Kierownika
– delegowanie i dzielenie zadań między Służby UR

 • I wiele innych!
Szkolenie Online

Przykłady zastosowania struktury DUR

W praktyce, struktura DUR zależy od wielu czynników, takich jak wielkość organizacji, rodzaj produkcji, a nawet specyfika kultury organizacyjnej. Na przykład, w małej firmie produkcyjnej DUR może składać się z jednego lub dwóch techników utrzymania, którzy zajmują się wszystkimi aspektami utrzymania ruchu.

Natomiast w dużej organizacji przemysłowej DUR może być dużym działem z wieloma poddziałami specjalizującymi się w różnych obszarach. W takim przypadku, może być konieczne posiadanie dedykowanego zespołu planowania i zarządzania, który koordynuje działania innych zespołów i zarządza zasobami.

Zadania kierownika utrzymania ruchu

kierownik działu utrzymania ruchuPraca kierownika utrzymania ruchu (KUR) jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania działu utrzymania ruchu. Jego zadania są różnorodne i obejmują zarówno zarządzanie operacyjne, jak i strategiczne. Za co również odpowiada kierownik UR?

Kierownik UR jest odpowiedzialny za planowanie, koordynowanie i nadzorowanie wszystkich działań utrzymania ruchu, w tym prowadzenie strategii utrzymania ruchu. Musi on zapewnić, że wszystkie maszyny i urządzenia są sprawne i gotowe do pracy w każdym momencie. W tym celu szef działu utrzymania ruchu musi efektywnie planować i koordynować prace konserwacyjne, zarówno te zaplanowane, jak i awaryjne.

Zakres obowiązków kierownika UR obejmuje również zarządzanie zasobami DUR, w tym zarządzanie czasem pracy techników, zapasami części zamiennych i narzędziami. Kierownik musi również monitorować wydajność DUR i podejmować decyzje związane z optymalizacją pracy i kosztów.

Koordynator utrzymania ruchu ma też ważne zadanie w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem pracy. Musi on zapewnić, że wszystkie normy bezpieczeństwa są przestrzegane, a wszelkie ryzyko jest odpowiednio zidentyfikowane i zminimalizowane.

Rola szefa działu utrzymania ruchu wymaga nie tylko silnych umiejętności technicznych, ale także zdolności zarządczych i komunikacyjnych. Kierownik musi być w stanie efektywnie komunikować się zarówno z zespołem techników, jak i z innymi działami przedsiębiorstwa, takimi jak produkcja, logistyka czy zarząd, a także sprawnie delegować zadania działu utrzymania ruchu.

Właściwie zorganizowany system utrzymania ruchu pod kierownictwem kompetentnego koordynatora utrzymania ruchu jest kluczem do efektywnej i bezpiecznej pracy przedsiębiorstwa przemysłowego.

Restrukturyzacja działu UR – jak ją przeprowadzić z sukcesem?

dział utrzymania ruchu strukturaReorganizacja działu UR to skomplikowany proces, który wymaga dokładnego planowania i realizacji. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych kroków, które mogą pomóc w przeprowadzeniu tego procesu:

 1. Analiza obecnej sytuacji: Pierwszym krokiem jest dokładne zrozumienie obecnej struktury i funkcjonowania DUR. Powinno to obejmować analizę pracy każdego zespołu i jednostki, procesów i procedur, a także efektywności i wyników działania.
 2. Określenie celów reorganizacji: Następnie trzeba zdefiniować cele, które chcemy osiągnąć poprzez reorganizację. Mogą one obejmować zwiększenie efektywności, poprawę jakości utrzymania, zwiększenie bezpieczeństwa, lepsze zarządzanie zasobami lub inny cel biznesowy.
 3. Planowanie nowej struktury: Na podstawie analizy obecnej sytuacji i celów reorganizacji, można zaprojektować nową strukturę DUR. W tym etapie ważne jest, aby uwzględnić zarówno aspekty techniczne, jak i organizacyjne.
 4. Komunikacja i szkolenia: Po opracowaniu planu reorganizacji, ważne jest, aby efektywnie komunikować zmiany z zespołem specjalistów utrzymania ruchu i przeprowadzić odpowiednie szkolenia. Pracownicy powinni zrozumieć, jakie zmiany nastąpią, dlaczego są one potrzebne i jak wpłyną na ich pracę.
 5. Implementacja i monitorowanie: Po przygotowaniu organizacji do zmian, można rozpocząć proces implementacji restrukturyzacji działu utrzymania ruchu. Jest to etap, który wymaga szczególnej uwagi, ponieważ wszelkie problemy mogą mieć bezpośredni wpływ na efektywność działu utrzymania ruchu. W związku z tym ważne jest, aby monitorować proces i być gotowym do wprowadzenia ewentualnych korekt.
 6. Ocena i ciągłe doskonalenie: Po zakończeniu procesu reorganizacji, należy dokonać oceny, czy cele zostały osiągnięte i jak nowa struktura funkcjonuje w praktyce. Na podstawie tej oceny, można wprowadzać dalsze usprawnienia i dostosowania.

Restrukturyzacja działu utrzymania ruchu jest procesem, który może przynieść wiele korzyści dla organizacji, ale wymaga odpowiedniego planowania, realizacji i oceny. Kluczowe jest uwzględnienie specyfiki działu, a także kultury i struktury organizacyjnej firmy.

Koszty wynikające z utrzymania ruchu

Nowoczesne utrzymanie ruchu w firmie jest nieodłącznym elementem działalności produkcyjnej, ale wiąże się z określonymi kosztami, które mogą mieć istotny wpływ na rentowność przedsiębiorstwa. Koszty związane z działalnością działu utrzymania ruchu obejmują:

Koszty Zakupu i Konserwacji Sprzętu: Zakup narzędzi, maszyn i urządzeń do utrzymania ruchu oraz ich regularna konserwacja może stanowić znaczną część budżetu.

Koszty Pracy: Wynagrodzenia, świadczenia i szkolenia specjalistów utrzymania ruchu także są istotnymi wydatkami.

Koszty Materiałów i Części Zamiennych: Regularne zakupy materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń.

Koszty Energetyczne: Utrzymanie ruchu może również wymagać znacznej ilości energii, zwłaszcza w dużych zakładach produkcyjnych.

Koszty Nieplanowanych Przerw w Produkcji: Awaria maszyny czy urządzenia może prowadzić do kosztownych przestojów w produkcji.

Koszty Zarządzania i Administracji: Planowanie, zarządzanie i administracja działem utrzymania ruchu również generują koszty.

Zarządzanie kosztami utrzymania ruchu jest złożonym zadaniem, które wymaga dokładnej analizy i ścisłego monitorowania, co należy do obowiązków kierownika utrzymania ruchu. Odpowiednie zarządzanie i optymalizacja tych kosztów mogą prowadzić do znaczących oszczędności i zwiększenia efektywności działu utrzymania ruchu, co przekłada się na ogólną wydajność i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Struktura organizacyjna utrzymania ruchu ma kluczowe znaczenie dla sprawnego zarządzania utrzymaniem ruchu w organizacji przemysłowej. Przy właściwej organizacji, DUR może skutecznie zarządzać zasobami, planować prace konserwacyjne i zapewnić niezawodność maszyn i urządzeń, co przekłada się na wyższą efektywność produkcji.

POBIERZ KARTY PRACY — STRATEGIA NA A4!

 • Pytania opracowane przez specjalistów
 • Przykłady odpowiedzi z innych firm
 • Pierwszy krok do rozpoczęcia świadomych działań w budowaniu strategii

Kliknij i pobierz karty pracy!

Strategia

O autorze

Krzysztof

Krzysztof

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.

Przeczytaj podobne artykuły: