System sugestii pracowniczych to rozwiązanie dostępne “na wyciągnięcie ręki”, kto bowiem zna procesy i realia organizacji pracy lepiej niż ludzie, którzy mają z nimi styczność każdego dnia? Niestety, stworzenie skutecznego systemu sugestii, z którego pracownicy będą chętnie korzystać, wcale nie jest takie proste. Potwierdzają to dane zebrane w raporcie „Programy sugestii pracowniczych – doświadczenia polskich przedsiębiorców”. Ankietowani wyróżnili wiele trudności, które napotkali na swojej drodze, podczas budowania programów sugestii. Poniżej lista problemów i ich przyczyny.

Brak wiedzy na temat systemów motywowania pracowników

Sprawne zarządzanie personelem i efektywna komunikacja są bardzo często bagatelizowane w obliczu ogromu działań związanych bezpośrednio z produkcją. Przedsiębiorcy nie wiedzą, jak czerpać z potencjału ludzi, którzy pracują dla nich każdego dnia, nie czując możliwości płynących ze współpracy.

Brak czynnego udziału kierownictwa firmy

Opór kierownictwa wiąże się z brakiem wiedzy na temat programów sugestii, ale również z niskim poziomem zaufania do swoich pracowników. Pomysły pracowników traktowane są jako zbędny wydatek, uważając, że za wszystkie sugestie należy przyznawać nagrody.

Brak aktywnego wdrożenia pracowników

Niska motywacja pracowników wynika z nieefektywnego funkcjonowania programu sugestii oraz nieprzekonującego systemu motywacyjnego. Często sama atmosfera w przedsiębiorstwie niszczy środowisko ciągłego doskonalenia, więc pracownicy nie utożsamiają się z firmą i nie chcą dzielić się usprawnieniami.

Wysoki stopień formalizacji składanych wniosków

Pracownicy się nie zgadzają się na zbyt długie oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku, zniechęcając się tym samym do zgłaszania pomysłów. Jeśli nie widzą efektów funkcjonowania systemu sugestii, przeczuwają, że program po prostu nie działa i nie warto brać w nim udziału.

Brak budżetu wspierającego inicjatywę pomysłów pracowniczych

Przedsiębiorcy uważają, że jeśli nie mają środków finansowych na nagrody dla pracowników, nikt nie będzie się w niego angażował. Nie są brane pod uwagę inne formy gratyfikacji poza pieniężnymi.

Niski poziom kultury organizacyjnej

Kiedy środowisko pracownicze nie jest nastawione na zmiany i wprowadzanie usprawnień, trudno jest zgłaszać i realizować nowatorskie pomysły. W takiej kulturze systemy sugestii napotykają opór zarówno ze strony pracowników, jak i kadry zarządzającej, więc cały program po prostu nie funkcjonuje.

Brak zapewnienia odpowiedniego budżetu czasowego

Pracownicy nie mają czasu wśród codziennych obowiązków na zgłaszanie swoich sugestii. Sami koordynatorzy programu nie dostali dodatkowych godzin na ocenę i wdrażanie pomysłów. Komu służy więc taki program?

Nieoficjalny sposób zgłaszania inicjatyw i rozwiązywania problemów, który się sprawdza

Czasem lepiej zgłosić pomysł po prostu do brygadzisty czy przełożonego. On będzie wiedział, do kogo pójść z pomysłem i sam wstawi się za pracownikiem z wnioskiem o premię. Po znajomości zawsze jest łatwiej.

Porażka w przeszłości przy próbie zaangażowania pracowników w zmiany

To już kiedyś było i nie działało”. Przełożonym trudno będzie odzyskać zaufanie pracowników i ponownie zmotywować do zaangażowania, kiedy w przeszłości doświadczyli niepowodzeń związanych z systemem sugestii. Bez wątpienia utrudni to wprowadzenie nowej formy, nawet jeśli zostanie solidnie przygotowana.

Aplikacja ProblemBox (System Sugestii)

Kaizen - system sugestii

O autorze

Krzysztof

Krzysztof

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.

Przeczytaj podobne artykuły: