Takt Time (czas taktu) – tempo z jakim należy wytwarzać produkty, by zrealizować zamówienie klienta, spełniając jego wymagania. Takt Time mierzony jest jako iloraz czasu pracy dostępnego w trakcie jednej zmiany oraz ilości zamówień klienta w takiej samej jednostce czasu (jednej zmianie). Oczywiście interwały czasu mogą być modyfikowane zgodnie z potrzebą obliczeń. Każdy z procesów cząstkowych powinien mieć cykl nie większy niż takt klienta!

Aplikacja Analiza Nagrań Procesów

Takt Time (czas taktu)

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Przeczytaj podobne artykuły: