Współczesny rynek wymaga od firm konkurencyjności. Firmy muszą dostarczać produkty o wysokiej jakości, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Jednak czasem zdarza się, że produkty nie spełniają ustalonych standardów i dochodzi do niezgodności wyrobu. Właśnie wtedy procedura postępowania z produktem niezgodnym staje się kluczowym elementem zarządzania jakością.

1. Wykrywanie i identyfikacja:

Proces identyfikacji niezgodności wyrobu rozpoczyna się już na etapie produkcji. Skuteczne mechanizmy wykrywania, takie jak regularne kontrole, automatyczne czujniki i testy, służą do wczesnego wykrywania problemów i szybkiej identyfikacji wyrobu niezgodnego. Współczesna technologia umożliwia identyfikowanie wyrobów, nie tylko z oczywistymi defektami, ale także z subtelnymi, które mogą nie być widoczne dla ludzkiego oka.

 

 

2. Dokumentacja:

wyrób niezgodnyKluczową rolę w procedurze w przypadku wyrobu niezgodnego odgrywa dokumentacja, np. rejestr wyrobów niezgodnych czy karta niezgodności. Bez dokładnej dokumentacji nie można dokładnie przeanalizować, jak doszło do niezgodności, przez co nadzorowanie wyrobów niezgodnych jest znacząco utrudnione. Ważna jest rejestracja wszystkich informacji: od daty i czasu wykrycia, przez opis niezgodności, aż po dane osoby odpowiedzialnej za jej identyfikację.

 

 

3. Oznaczenie i izolacja:

Izolacja, inaczej kwarantanna produktu, w którym została wykryta niezgodność to kluczowy krok w zapobieganiu dalszym problemom. Wyroby niezgodne, a w szczególności wyroby niebezpieczne, powinny być przechowywane w wydzielonych miejscach, z dala od zgodnych produktów, aby uniknąć pomyłek i przypadkowego użycia czy wysyłki.

 

 

4. Ocena i analiza:

Zrozumienie przyczyny to podstawa skutecznego zarządzania jakością. W tym celu zespół jakości może analizować procesy produkcyjne, surowce, maszyny i inne elementy, które mogłyby wpłynąć na niezgodność i znaleźć przyczyny wyrobów niezgodnych. Dzięki temu będzie można wprowadzić działania zapobiegające powstaniu wyrobu niezgodnego w przyszłości.

 

 

5. Decyzja dotycząca postępowania:

W zależności od rodzaju i skali niezgodności, firma może zdecydować się na różne kroki. Często możliwa jest naprawa produktu. W innych przypadkach może być podjęta decyzja o ostatecznym odrzuceniu partii wyrobu.

 

 

produkt niezgodny6. Komunikacja z klientem:

Jeśli produkt z niezgodnością dotarł do klienta, firma musi nie tylko poinformować go o problemie, ale także zaproponować konkretne rozwiązania, w tym wycofanie produktu. Transparentność w komunikacji z klientem jest kluczowa dla zachowania zaufania.

 

 

7. Wdrażanie działań korygujących:

Po zidentyfikowaniu przyczyn problemu, następnym krokiem jest wprowadzenie działań mających na celu zapobieżenie podobnym problemom w przyszłości. To nie tylko oznacza poprawę bieżącej produkcji, ale również modyfikację procesów, szkolenie personelu czy wprowadzenie nowych technologii.

 

 

8. Monitorowanie i przegląd:

Kontrola jakości to nie tylko procedury postępowania z wyrobem niezgodnym, ale także ciągłe monitorowanie i przegląd procesów. Regularne audyty, analizy i oceny pomagają w utrzymaniu wysokiej jakości produkowanych dóbr.

Co to jest kwarantanna wyrobu niezgodnego?

Kwarantanna wyrobu niezgodnego jest jednym z niezbędnych elementów zarządzania jakością w procesie produkcyjnym. i nadzorowania wyrobów niezgodnych. Polega ona na odseparowaniu, zabezpieczeniu i oznaczeniu produktów, które nie spełniają określonych kryteriów jakościowych lub wymagań, aby zapobiec ich przypadkowemu uwolnieniu, dystrybucji lub użyciu.

 

 

Główne cele kwarantanny wyrobu niezgodnego to:

 1. Produkt niezgodny z wymaganiamiZapobieganie Dystrybucji: Zapobiega dostawie wadliwych produktów do klientów, co może prowadzić do zwrotów, reklamacji, strat finansowych i uszczerbku na wizerunku firmy.
 2. Analiza Przyczyn: Umożliwia dokładne zbadanie wyrobu niezgodnego w celu określenia przyczyny problemu. Odkrycie źródła problemu jest pierwszym krokiem w kierunku opracowania skutecznego rozwiązania.
 3. Korekta: Kiedy przyczyna jest znana, możliwe jest podjęcie, w przypadku wyrobów o niewielkiej niezgodności, działań korygujących i ponowne skierowanie ich do działu kontroli jakości.
 4. Unikanie Mieszania: Kwarantanna zapobiega przypadkowemu zmieszaniu produktów niezgodnych z produktami zgodnymi, co może prowadzić do dalszych problemów w łańcuchu dostaw.

 

 

Procedury kwarantanny zwykle obejmują następujące kroki:

 • Identyfikacja: Wszystkie produkty, które zostały zidentyfikowane jako niezgodne czy jako wyrób podejrzany, są odpowiednio oznaczane.
 • Izolacja: Wadliwe produkty są przenoszone do wyznaczonego obszaru kwarantanny, która jest fizycznie odseparowana od innych obszarów produkcyjnych.
 • Dokumentacja: Wszystkie informacje dotyczące niezgodności są rejestrowane, w tym data odkrycia, opis problemu, ilość dotkniętych produktów i wszelkie działania podjęte w celu rozwiązania problemu.
 • Przegląd i Decyzja: Po dokładnym zbadaniu problemu podejmowana jest decyzja dotycząca dalszego postępowania z produktem – czy może zostać naprawiony, czy musi zostać zniszczony, czy może być użyty w inny sposób itp.

Stosowanie procedury kwarantanny jest nie tylko ważne z punktu widzenia utrzymania jakości produktu, ale również może być wymagane przez różne normy jakości i regulacje prawne.

Procedura Wycofania Wyrobu

procedura wycofania produktu niezgodnegoPoza kwarantanną wyrobu niezgodnego, istnieje także procedura wycofania, która jest aktywowana w sytuacjach, gdy produkt, który został już dostarczony klientom lub znalazł się w kanale dystrybucji, okazuje się wadliwy lub niebezpieczny. Procedura wycofania obejmuje komunikację z klientami i dystrybutorami, informując ich o problemie, oraz instrukcje dotyczące postępowania z wadliwym produktem. Może to obejmować zwrot produktu do producenta, naprawę na miejscu lub odpowiednie zniszczenie. Kluczowym elementem jest szybka reakcja i przejrzysta komunikacja, aby minimalizować ryzyko dla konsumentów i ochronić reputację firmy.

Podsumowanie

Procedura postępowania z wyrobem niezgodnym jest nie tylko koniecznością z punktu widzenia norm i standardów jakości, ale także kluczem do budowania zaufania w relacji z klientem. Współczesne przedsiębiorstwa, które rozumieją i skutecznie wdrażają te procedury, nie tylko radzą sobie z chwilowymi problemami jakości, ale również ulepszają swoje procesy produkcyjne i wzmacniają reputację swojej marki na rynku. Wykrywanie, reagowanie i ciągłe doskonalenie w zakresie jakości są kluczem do sukcesu w konkurencyjnym środowisku biznesowym.

POBIERZ KARTY PRACY — STRATEGIA NA A4!

 • Pytania opracowane przez specjalistów
 • Przykłady odpowiedzi z innych firm
 • Pierwszy krok do rozpoczęcia świadomych działań w budowaniu strategii

Kliknij i pobierz karty pracy!

Strategia

O autorze

Krzysztof

Krzysztof

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.

Przeczytaj podobne artykuły: