Wykres Yamazumi to wykres słupkowy, który służy jako pośrednie narzędzie do równoważenia obciążenia linii produkcyjnych. Może on również wspierać balansowanie pracy operatorów. Zestawia ze sobą dane odnoszące się taktu klienta, a także czasy poszczególnych operacji na stanowisku. Graficzna forma obciążenia gniazd/linii pozwala na intuicyjną ocenę oraz większą elastyczność działania (w tym możliwość eliminacji wąskich gardeł). Wspiera również określanie zasobów potrzebnych w procesie wytwórczym oraz wpływa na redukcję zapasów międzyoperacyjnych (WIP).

Co pozwala odczytać wykres Yamazumi?

  • Przed stanowiskami 2, 4, 6 tworzą się zapasy produkcji  w toku wynikające z szybszej pracy stanowisk poprzedzających
  • Stanowisku 3 jest poważnie niedociążone
  • Stanowiska 4, 5, 6 są przeciążone

Aplikacja Analiza Nagrań Procesów

Wykres Yamazumi, wykres słupkowy

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Przeczytaj podobne artykuły: