Zasada ta przedstawia dążenie do zupełnej eliminacji defektów poprzez nieustanną pracę nad organizacją przedsiębiorstwa i jego procesów (w tym działania nad wydajnością, jakością, kształceniem personelu, prawidłowym utrzymaniem parku maszynowego). Wytworzenie nawet 1 błędnej sztuki powoduje niespełnienie zasady, ponieważ nie powinno ustalać się dopuszczalnego limitu niezgodności, tylko do nich nie dopuścić. Autorem powszechnie znanej zasady jest Philip Crosby. Według niego ma ona ścisłe powiązanie z ciągłym doskonaleniem oraz kultywowaniem pracy zespołowej.

Aplikacja Analiza Nagrań Procesów

Zasada Zero Defektów

O autorze

Aleksandra Jarek

Aleksandra Jarek

Przeczytaj podobne artykuły: