Awaria urządzenia czy systemu może być frustrującym i kosztownym wydarzeniem w każdym przedsiębiorstwie. Efektywne zarządzanie i rozwiązywanie awarii jest kluczowe, aby zminimalizować negatywne skutki. Jedno jest pewne: awarie należy zgłaszać. Ale jak to zrobić? Oto przewodnik, jak należy zgłaszać awarie i co należy wiedzieć o określonym czasie na reakcję.

Zgłoszenie awarii – jak wygląda proces?

Identyfikacja Awarii

Pierwszym krokiem w przypadku awarii jest zidentyfikowanie problemu i rodzaju zakłócenia. Czy doszło do uszkodzeń sieci? A może doszło do awarii prądu? Gdzie wystąpiła awaria? To bardzo ważne w przypadku zgłoszenia awarii informacje, które należy uwzględnić wypełniając formularz zgłoszeniowy awarii (jeśli jest wdrożony).

Kontakt z Działem Wsparcia

Następnie, w przypadku awarii, osoby zgłaszające awarię powinny skontaktować z odpowiednim działem wsparcia, dostarczając jak najwięcej informacji na temat problemu. Dział wsparcia wprowadzi odpowiednie procedury w celu usunięcia zgłoszonej awarii.

Monitorowanie Postępów

Niektóre organizacje mają zautomatyzowany system do śledzenia zgłoszeń, gdzie można monitorować postęp prac nad rozwiązaniem problemu. System ten może również uwzględniać formularz zgłoszenia awarii.

Określony Czas na Reakcję

zgłaszanie awariiCo to jest?

Określony czas na reakcję to czas, w którym dostawca usług zobowiązuje się odpowiedzieć na zgłoszenie awarii.

Dlaczego jest ważny?

Szybka reakcja jest kluczowa, aby zminimalizować przestój. W umowach serwisowych (SLA) często określa się, w jakim czasie dostawca musi odpowiedzieć na zgłoszenie.

Typowe Ramy Czasowe

Ramy czasowe, w jakich awarie należy zgłaszać mogą się różnić w zależności od rodzaju awarii i umowy. Mogą to być na przykład 2 godziny na odpowiedź w przypadku krytycznych awarii i 24 godziny dla mniej pilnych przypadków.

Przykłady Sytuacji Awaryjnych

Różne rodzaje awarii wymagają różnego podejścia i mogą mieć różne ramy czasowe dla reakcji. Oto bardziej szczegółowe przykłady:

a. Awaria Krytyczna w Systemie Medycznym

W szpitalach i innych placówkach medycznych, awaria sprzętu może być kwestią życia i śmierci. Natychmiastowa reakcja i szybka naprawa są tu kluczowe. Na przykład awaria aparatury do dializy wymaga natychmiastowego działania, a określony czas na reakcję może wynosić zaledwie kilka minut.

b. Awaria Komputera w Biurze

Jeśli w biurze zepsuje się komputer, może to spowolnić pracę, ale nie jest to sytuacja kryzysowa. Standardowy okres reakcji może wynosić od 4 do 24 godzin, w zależności od umowy i ważności urządzenia dla działalności firmy.

jak zgłaszać awarie?c. Przerwa w Dostawie Energii Elektrycznej w Fabryce

Przerwa w dostawie energii w fabryce może spowodować zatrzymanie produkcji. Szybka reakcja jest tu kluczowa, ale nie na tyle pilna jak w przypadku awarii sprzętu medycznego. Czas reakcji może być określony na kilka godzin.

d. Problemy z Bezpieczeństwem w Sieci

Atak na systemy informatyczne firmy może prowadzić do naruszenia danych i wymaga natychmiastowej reakcji. Firma musi być przygotowana na szybką reakcję, aby zabezpieczyć system i zminimalizować potencjalne straty.

Odpowiednie zrozumienie i klasyfikacja rodzaju awarii oraz ścisłe określenie czasu reakcji w umowach serwisowych pozwala na efektywną i zorganizowaną reakcję w razie wystąpienia problemów. To pomaga również w zrozumieniu, na co zwrócić uwagę przy wyborze dostawców usług, a także w ustalaniu priorytetów w sytuacjach awaryjnych.

Koszty Związane z Awariami i Czasem Reakcji

Rozważanie kosztów związanych z awariami i czasem reakcji jest kluczowym aspektem zarządzania ryzykiem w każdej organizacji. Oto kilka ważnych punktów, które warto rozważyć:

Koszty Bezpośrednie

To bezpośrednie wydatki związane z naprawą lub wymianą uszkodzonego sprzętu. Mogą one obejmować koszty części zamiennych, pracy serwisanta oraz ewentualnej przesyłki sprzętu.

Straty Operacyjne

Awaria może prowadzić do przestojów w produkcji, usługach czy innych działaniach organizacji. Przestoje te mogą prowadzić do utraconych przychodów, niezadowolenia klientów, a nawet do sankcji umownych, jeśli przekroczony zostanie określony czas na reakcję.

Koszty Długoterminowe

Niewłaściwe zarządzanie awariami i brak szybkiej reakcji mogą prowadzić do długotrwałych szkód wizerunkowych, które mogą wpłynąć na lojalność klientów i pozycję firmy na rynku.

zgłoszenie awariiKoszty Ubezpieczenia i Zgodności

Niektóre awarie mogą prowadzić do konieczności zapłacenia kary lub skutkować innymi konsekwencjami prawnymi, zwłaszcza jeśli istnieją umowy z określonym czasem reakcji. Ponadto, zależnie od branży i rodzaju awarii, mogą pojawić się dodatkowe koszty związane z ubezpieczeniem i zgodnością z regulacjami.

Koszty Zarządzania Ryzykiem

Proaktywne planowanie i zarządzanie awariami, w tym określenie odpowiedniego czasu reakcji, wymaga zasobów i inwestycji w narzędzia, szkolenia i procedury. Jednak te koszty mogą być znacznie niższe niż potencjalne straty spowodowane niewłaściwym reagowaniem na awarie.

Koszty Oportunizmu

Oportunizm odnosi się do sytuacji, w której dostawca usług wykorzystuje sytuację awaryjną do nałożenia wyższych opłat. Wyraźne umowy z określonym czasem reakcji mogą pomóc uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Podsumowując, prawidłowe rozpoznanie i reagowanie na różne rodzaje awarii, a także zrozumienie związanych z nimi kosztów, są kluczowe dla utrzymania efektywności operacyjnej i ochrony reputacji organizacji. Balansowanie pomiędzy szybkością reakcji a kosztami jest niezbędne do zarządzania ryzykiem i zapewnienia zadowolenia klientów.

Podsumowanie

Zgłaszanie problemów i awarii oraz zrozumienie określonego czasu na reakcję jest kluczowe w utrzymaniu sprawności operacyjnej i zadowolenia klientów. Ważne jest, aby mieć wyraźne procedury, zrozumieć swoje umowy serwisowe i pracować z dostawcami, którzy mogą szybko i efektywnie reagować na awarie. Czas reakcji i jakość wsparcia powinny być kluczowymi czynnikami przy wyborze dostawców usług i produktów.

POBIERZ KARTY PRACY — STRATEGIA NA A4!

  • Pytania opracowane przez specjalistów
  • Przykłady odpowiedzi z innych firm
  • Pierwszy krok do rozpoczęcia świadomych działań w budowaniu strategii

Kliknij i pobierz karty pracy!

Strategia

O autorze

Krzysztof

Krzysztof

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.

Przeczytaj podobne artykuły: