Wprowadzenie do metody szkolenia w ramach przemysłu (TWI)

Metoda szkolenia w ramach przemysłu, znana jako Training Within Industry (TWI), to zbiór programów szkoleniowych stworzonych pierwotnie w Stanach Zjednoczonych podczas II wojny światowej, aby wspierać potrzeby przemysłu wojennego. Program TWI skupia się na trzech kluczowych obszarach: szkoleniu instruktorów (Job Instruction), umiejętnościach kierowniczych (Job Relations) i umiejętnościach rozwiązywania problemów (Job Methods). Głównym celem TWI jest zapewnienie skutecznych i spójnych metod szkolenia dla pracowników, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie wydajności, poprawę jakości pracy i promowanie pozytywnych relacji między pracownikami.

 

 

Jaka jest geneza metody TWI? Historia powstania programu TWI

Jak powstał program TWI Training within industry? Po co powstał program TWI? Historia metody TWI sięga lat 40. XX wieku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych zidentyfikowano potrzebę szybkiego i efektywnego szkolenia pracowników w czasie szybkiego wzrostu produkcji wojennej. Geneza metody TWI jest dość prosta – powstanie programu TWI jest odpowiedzią na właśnie tę potrzebę przez rząd USA. Stosowanie metody TWI miało za zadanie szkolić menedżerów i pracowników w celu zapewnienia efektywnej pracy i minimalizacji błędów w produkcji. Metoda TWI szybko zyskała popularność ze względu na swoją skuteczność i po zakończeniu wojny zaczęła być stosowana również w przemyśle cywilnym.

 

 

Co składa się na program TWI? Struktura programu TWI

Program TWI składa się z trzech głównych modułów:

 

 

  1. TWIJob Instruction (JI) – instruowanie pracowników (IP) skupia się na skutecznym szkoleniu pracowników w zakresie wykonywania ich obowiązków. W ramach JI menedżerowie uczą się, jak efektywnie przekazywać wiedzę i umiejętności pracownikom.
  2. Job Relations (JR) – relacje z pracownikami (rp) to element, który koncentruje się na budowaniu dobrych relacji na linii pracownik-kierownik, co pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, usprawnia zarządzanie pracownikami i poprawia morale w miejscu pracy.
  3. Job Methods (JM) – skupia się na usprawnianiu procesów pracy poprzez analizowanie i reorganizowanie istniejących zadań, co prowadzi do zwiększenia efektywności.

 

 

Geneza metody TWI i jej rola w systemie produkcyjnym Toyoty

Geneza metody TWI ma głębokie korzenie w systemie produkcyjnym Toyoty, znanym jako System Produkcji Toyoty (Toyota Production System). Jaki był los programu TWI po II Wojnie Światowej? Po II wojnie światowej, inżynierowie z Toyoty zetknęli się z metodą TWI i zaimplementowali jej elementy w swoim systemie zarządzania produkcją. TWI odegrała kluczową rolę w rozwijaniu kultury ciągłego doskonalenia (kaizen), efektywnego szkolenia pracowników i elastyczności operacyjnej, które są filarami TPS. Wprowadzenie TWI do TPS pomogło w zwiększeniu jakości i wydajności, a także w promowaniu kultury szacunku i ciągłego rozwoju, co jest zauważalne w filozofii zarządzania Toyoty do dziś.

Kluczowe elementy programu TWI

metoda w TWIProgram Training Within Industry skupia się na kilku kluczowych elementach, które są podstawą jego skuteczności. Po pierwsze, „Job Instruction” koncentruje się na odpowiednim szkoleniu instruktorów produkcji, aby mogli efektywnie przekazywać wiedzę pracownikom. Następnie, „Job Relations” polega na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i zarządczych wśród kierowników, co jest kluczowe w budowaniu zdrowych relacji i pozytywnej atmosfery w miejscu pracy. „Job Methods” z kolei skupia się na optymalizacji i usprawnianiu procesów pracy, zachęcając pracowników do identyfikowania i wdrażania potencjalnych usprawnień. Każdy z tych elementów przyczynia się do tworzenia efektywnego i zintegrowanego środowiska pracy, co przekłada się na zwiększenie wydajności i jakości produkcji.

 

 

Plan-Do-Check-Act (PDCA) jako podstawa metody TWI

Metoda Plan-Do-Check-Act, znana również jako cykl Deminga, jest fundamentem programu TWI. PDCA to ciągły proces usprawniania, który zaczyna się od planowania (Plan), wdrażania (Do), weryfikacji efektów (Check) i działania w celu dalszego doskonalenia (Act). W kontekście TWI, PDCA umożliwia firmom skuteczną implementację i ciągłe doskonalenie procesów szkoleniowych i zarządzania. Przykładowo, w ramach „Job Methods”, pracownicy mogą stosować PDCA do analizowania i ulepszania swoich metod pracy, co prowadzi do lepszego wykorzystania zasobów i zwiększenia produktywności.

Metoda 4 kroków w instruowaniu pracowników

Metoda 4 kroków w instruowaniu pracowników to kluczowy element programu „Job Instruction” w TWI. Kroki te obejmują: Przygotowanie pracownika do nauki, Prezentację zadania, Wykonanie zadania przez pracownika, a następnie Zapewnienie powtórzenia i praktyki. Ta metoda pozwala na systematyczne i efektywne przekazywanie wiedzy i umiejętności, zapewniając, że pracownicy są właściwie przeszkoleni i przygotowani do wykonywania swoich zadań. Wymaga ona jednak posiadania umiejętności instruowania, by przekazać wiedzę w odpowiedni sposób.

 

 

Doskonalenie metod pracy (MP) jako istotny element programu

Doskonalenie metod pracy (MP), będące częścią „Job Methods” w programie TWI, koncentruje się na identyfikowaniu i eliminowaniu wszelkich marnotrawstw w procesie produkcyjnym. Poprzez analizę obecnych metod i poszukiwanie sposobów na ich usprawnienie, pracownicy są zachęcani do inicjowania zmian, które mogą prowadzić do większej efektywności. Ten element programu TWI kładzie nacisk na ciągłą poprawę i innowacyjność na poziomie pracownika, co jest fundamentem dla skutecznej i zwinnej produkcji.

 

 

Bezpieczeństwo pracy (BP) i jego rola w TWI

system TWIBezpieczeństwo pracy jest nieodłącznym elementem programu TWI. W ramach szkoleń TWI, szczególna uwaga jest poświęcana nauczaniu praktyk, które nie tylko zwiększają efektywność, ale również zapewniają bezpieczeństwo pracowników. Poprzez uwzględnienie bezpieczeństwa jako kluczowego aspektu szkolenia, TWI przyczynia się do redukcji wypadków i incydentów w miejscu pracy, co jest istotne zarówno z punktu widzenia humanitarnego, jak i efektywności operacyjnej. Bezpieczne środowisko pracy zwiększa morale pracowników i przyczynia się do tworzenia pozytywnej kultury pracy, co jest niezbędne dla długoterminowego sukcesu każdego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie i rozwój pracowników w ramach TWI

Zarządzanie i rozwój pracowników w ramach programu Training Within Industry (TWI) jest nieodłącznym elementem osiągania wyższej efektywności i produktywności w przedsiębiorstwach. Program TWI oferuje narzędzia i techniki, które pomagają liderom w efektywnym zarządzaniu zespołami, identyfikacji i rozwijaniu talentów oraz w budowaniu środowiska pracy opartego na wzajemnym szacunku i ciągłym doskonaleniu. Na przykład, w ramach modułu „Job Relations”, menedżerowie uczą się, jak efektywnie rozwiązywać problemy interpersonalne, budować zaufanie i angażować pracowników w procesy zmian. Ten aspekt TWI koncentruje się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i zarządczych, które są kluczowe dla utrzymania pozytywnej atmosfery w miejscu pracy i zachęcania pracowników do aktywnego udziału w procesie ciągłego doskonalenia.

 

 

Budowanie dobrych relacji z pracownikami (RP) w ramach TWI

Budowanie dobrych relacji z pracownikami jest istotnym elementem programu TWI, szczególnie w kontekście modułu „Job Relations”. Ten aspekt programu skupia się na rozwijaniu umiejętności, które są potrzebne do efektywnego zarządzania zespołami, w tym na komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów i motywacji pracowników. Poprzez stosowanie technik nauczanych w TWI, liderzy mogą lepiej rozumieć potrzeby i oczekiwania swoich pracowników, co prowadzi do budowania silnych, opartych na wzajemnym szacunku relacji. Skuteczne zarządzanie relacjami przekłada się na lepszą atmosferę w pracy, większe zaangażowanie pracowników i w konsekwencji na wyższą produktywność.

 

 

Rola lidera w programie TWI

W programie TWI rola lidera jest kluczowa w procesie wprowadzania i utrzymywania standardów oraz praktyk optymalizacyjnych. Liderzy są odpowiedzialni nie tylko za przekazywanie wiedzy i umiejętności w ramach „Job Instruction”, ale także za utrzymanie dobrych relacji w zespole („Job Relations”) i ciągłe usprawnianie metod pracy („Job Methods”). Od liderów oczekuje się, że będą nie tylko menedżerami, ale również mentorami i coachami dla swoich zespołów. Poprzez aktywne angażowanie się w rozwój i szkolenie pracowników, liderzy TWI odgrywają centralną rolę w tworzeniu kultury ciągłego doskonalenia i innowacji w przedsiębiorstwie.

 

 

Rozwój umiejętności pracowników jako cel programu TWI

Rozwój umiejętności pracowników jest jednym z głównych celów programu TWI. Program ten nie tylko dostarcza pracownikom niezbędnych narzędzi i technik do wykonywania swojej pracy na wysokim poziomie, ale także skupia się na rozwoju szeroko pojętych kompetencji, takich jak rozwiązywanie problemów, efektywna komunikacja i adaptacja do zmieniających się warunków pracy. Szkolenia w ramach TWI pozwalają pracownikom na lepsze zrozumienie swojej roli w procesie produkcyjnym, a także uczą ich, jak mogą przyczynić się do ciągłego doskonalenia procesów pracy. W efekcie, pracownicy stają się bardziej zaangażowani, co przekłada się na wyższą jakość pracy i zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa.

 

 

Wdrażanie metody TWI w praktyce

Wdrażanie metody Training Within Industry (TWI) w praktyce wymaga starannie zaplanowanego podejścia i zaangażowania na wszystkich szczeblach organizacji. Proces ten zaczyna się od zrozumienia podstawowych zasad programu TWI i dostosowania ich do specyficznych potrzeb i warunków danej firmy. Wdrażanie TWI często rozpoczyna się od szkoleń dla kadry kierowniczej, aby zapewnić zrozumienie celów i metodologii programu, a następnie rozszerza się na szkolenia dla pracowników liniowych. Ważne jest, aby w procesie wdrażania skupić się na praktycznym zastosowaniu metod TWI, co obejmuje regularne sesje szkoleniowe, warsztaty praktyczne i ciągłą ocenę postępów.

Proces wdrożenia TWI: od teorii do praktyki

Jak wprowadzić TWI w swojej firmieProces wdrożenia TWI obejmuje kilka kroków, począwszy od teoretycznego wprowadzenia w zasady programu, po praktyczne zastosowanie w miejscu pracy. Pierwszym krokiem jest zazwyczaj przeszkolenie liderów i menedżerów w zakresie metod TWI, co pozwala na późniejsze przekazywanie wiedzy pracownikom. Następnie, konieczne jest dostosowanie technik TWI do konkretnych procesów i potrzeb firmy, co może wymagać personalizacji treści szkoleniowych. Kolejnym etapem jest wdrożenie metod TWI w codziennej pracy, co wymaga ciągłego monitorowania, oceny efektywności i dostosowywania strategii w razie potrzeby.

Szkolenie pracowników jako kluczowy etap wdrażania TWI

Szkolenie pracowników jest kluczowym elementem wdrażania metody TWI. Pracownicy są instruowani nie tylko w zakresie konkretnych umiejętności zawodowych, ale także uczą się metod rozwiązywania problemów, efektywnej komunikacji i technik zarządzania. Szkolenia te powinny być interaktywne i skoncentrowane na praktycznym zastosowaniu nauki w codziennych zadaniach. Ważne jest, aby pracownicy zrozumieli, jak ich praca wpływa na ogólny proces produkcyjny i jak mogą przyczynić się do jego optymalizacji.

Case Study: Przykłady skutecznego wykorzystania metody TWI

Jednym z przykładów skutecznego wykorzystania metody TWI jest fabryka produkująca komponenty samochodowe, która wdrożyła program „Job Instruction” w celu zwiększenia wydajności i jakości produkcji. Po szkoleniach, pracownicy byli w stanie szybciej i dokładniej wykonywać swoje zadania, co przyczyniło się do znacznego zmniejszenia błędów i przestojów w produkcji. Inny przykład to firma z branży elektronicznej, która zastosowała „Job Relations” do poprawy atmosfery w miejscu pracy i zwiększenia zaangażowania pracowników. Dzięki temu, firma zauważyła wzrost satysfakcji pracowników i zmniejszenie rotacji personelu, co miało pozytywny wpływ na ciągłość i jakość procesów produkcyjnych.

Korzyści wynikające z zastosowania metody TWI

Zastosowanie metody Training Within Industry (TWI) przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Jedną z głównych zalet jest zwiększenie efektywności pracy poprzez standardyzację metod i procedur, co prowadzi do obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności. TWI pomaga także w poprawie jakości produktów poprzez redukcję błędów i niezgodności. Program ten przyczynia się również do zwiększenia zaangażowania i satysfakcji pracowników, ponieważ oferuje jasne wytyczne i oczekiwania, co przekłada się na lepszą atmosferę i relacje w pracy. Dodatkowo, TWI pomaga w rozwijaniu umiejętności kierowniczych, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania zespołami i projektami.

 

 

Zwiększenie efektywności i skrócenie czasu szkolenia

Jednym z bezpośrednich efektów zastosowania metody TWI jest zwiększenie efektywności i skrócenie czasu szkolenia pracowników. Dzięki zastosowaniu standardowych metod instruktażowych, takich jak w module „Job Instruction”, pracownicy szybciej przyswajają niezbędne umiejętności, co skraca czas potrzebny na szkolenie i przygotowanie ich do pracy. Ponadto, skuteczne przekazywanie wiedzy i doświadczenia między pracownikami sprzyja szybszemu rozwiązywaniu problemów i adaptacji do zmieniających się warunków produkcyjnych.

 

 

Doskonalenie procesów pracy i standaryzacja

Korzyści systemu twiMetoda TWI ma kluczowe znaczenie w doskonaleniu i standaryzacji procesów pracy. Przez zastosowanie technik z modułu „Job Methods”, pracownicy uczą się identyfikować i eliminować marnotrawstwo w procesach pracy, co przekłada się na zwiększenie wydajności. Metoda TWI wspiera standaryzację procedur i procesów pomaga w utrzymaniu spójności i wysokiej jakości produkcji, co jest szczególnie ważne w branżach wymagających precyzyjnej i powtarzalnej produkcji.

 

 

Budowanie doświadczenia pracowników i rozwój umiejętności

Program TWI odgrywa znaczącą rolę w budowaniu doświadczenia pracowników i rozwoju ich umiejętności. Przez skupienie się na praktycznym szkoleniu i ciągłym doskonaleniu, pracownicy zyskują cenne doświadczenie, które przekłada się na ich profesjonalny rozwój. Dzięki temu pracownicy stają się bardziej kompetentni i wszechstronni, co zwiększa ich wartość dla przedsiębiorstwa i sprzyja tworzeniu silnych, multidyscyplinarnych zespołów. W efekcie, organizacje mogą lepiej reagować na zmieniające się wymagania rynku i utrzymywać wysoką konkurencyjność.

 

 

Podsumowanie

Podsumowując, metoda Training Within Industry (TWI) stanowi nieocenione narzędzie w rozwoju i optymalizacji procesów produkcyjnych. Program ten oferuje szeroki zakres korzyści, począwszy od zwiększenia efektywności pracy, przez skrócenie czasu szkolenia pracowników, po doskonalenie i standaryzację procesów pracy. Kluczowym aspektem TWI jest także rozwój umiejętności pracowników, co przyczynia się do budowania ich doświadczenia i kompetencji zawodowych.

Przez wdrażanie standardowych metod instruktażowych, technik zarządzania relacjami oraz optymalizacji metod pracy, TWI umożliwia przedsiębiorstwom produkcyjnym zwiększenie wydajności i jakości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych. Ponadto, program ten sprzyja tworzeniu pozytywnej kultury pracy, w której pracownicy są zaangażowani i motywowani do ciągłego doskonalenia. Zastosowanie metody TWI w praktyce pokazuje, jak strategiczne podejście do szkolenia i rozwoju pracowników może przyczynić się do długoterminowego sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Case study z różnych branż potwierdzają skuteczność tej metody, podkreślając jej uniwersalność i znaczenie w różnorodnych środowiskach produkcyjnych.

POBIERZ KARTY PRACY — STRATEGIA NA A4!

  • Pytania opracowane przez specjalistów
  • Przykłady odpowiedzi z innych firm
  • Pierwszy krok do rozpoczęcia świadomych działań w budowaniu strategii

Kliknij i pobierz karty pracy!

Strategia

O autorze

Krzysztof

Krzysztof

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.

Przeczytaj podobne artykuły: