W świecie biznesu, decyzje inwestycyjne są nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej. Wybór odpowiedniej inwestycji może skutkować znacznymi zyskami, ale może także narażać na straty. Dlatego tak istotne jest skorzystanie z odpowiednich narzędzi analitycznych, które pomogą ocenić potencjalną rentowność inwestycji. Jednym z takich narzędzi jest wskaźnik rentowności inwestycji, zwany też ROI (z ang. Return on Investment).

 

 

Czym jest wskaźnik rentowności inwestycji (ROI)?

Wskaźnik rentowności inwestycji (ROI) to wskaźnik finansowy, który mierzy stopę zwrotu z danej inwestycji. Jest to stosunek zysku netto z inwestycji do jej kosztu. ROI jest uniwersalnym wskaźnikiem, który można stosować do oceny różnego rodzaju inwestycji: od projektów biznesowych, przez nieruchomości, po inwestycje na giełdzie. Wyraża się go zazwyczaj w procentach, co pozwala na porównywanie efektywności różnych inwestycji.

 

 

Jak obliczyć ROI?

roiObliczanie wskaźnika ROI jest stosunkowo łatwe, ale wymaga dostępu do konkretnych danych finansowych związanych z inwestycją. Wszystko sprowadza się do stosunku zysku netto z inwestycji do jej kosztu. Przyjrzyjmy się bliżej temu procesowi:

Zidentyfikuj zysk netto z inwestycji: Jest to kluczowy element obliczenia ROI. Zysk netto z inwestycji to kwota, jaką zarobiłeś po odjęciu wszystkich kosztów związanych z inwestycją. W praktyce może to obejmować bezpośrednie koszty związane z produkcją, sprzedażą produktu lub świadczeniem usługi, a także inne koszty związane z działalnością, takie jak koszty administracyjne, amortyzacja czy koszty związane z finansowaniem inwestycji.

Zidentyfikuj koszt inwestycji: To jest kwota, którą zainwestowałeś w początkową inwestycję. Może to obejmować koszty związane z nabyciem sprzętu, budową, szkoleniem pracowników, kosztami marketingowymi czy opłatami licencyjnymi.

Wykonaj obliczenia: Gdy już masz te dwie wartości, obliczanie ROI jest proste. Odejmij koszt inwestycji od zysku netto z inwestycji, a następnie podziel wynik przez koszt inwestycji. Wynik przemnażamy przez 100, aby otrzymać procentową wartość wskaźnika.

 

 

W praktyce wygląda to tak:

dlaczego roi jest ważnyJeżeli zainwestowałeś 1 000 000 zł w nowy projekt, a po roku zarobiłeś na nim 1 200 000 zł, Twój zysk netto wynosi 200 000 zł (1 200 000 zł – 1 000 000 zł). Następnie dzielisz zysk netto przez koszt inwestycji (200 000 zł / 1 000 000 zł) i mnożysz przez 100, aby otrzymać wynik w procentach. W tym przypadku ROI wynosi 20%.

Pamiętaj jednak, że ROI nie uwzględnia czasu, który upłynął od momentu inwestycji. Dlatego, jeżeli Twoja inwestycja trwała więcej niż rok, warto skorzystać z wskaźnika rocznego zwrotu z inwestycji (ARR), który lepiej odzwierciedla rzeczywistą stopę zwrotu na przestrzeni czasu.

Dlaczego ROI jest tak ważny?

wskaźnik rentowności z inwestycjiWskaźnik ROI jest niezwykle przydatnym narzędziem dla inwestorów i menedżerów, ponieważ pomaga ocenić opłacalność projektów czy efektywność inwestycji. Dzięki wartości wskaźnika ROI można porównać potencjalną rentowność różnych projektów i wybrać ten, który oferuje największą wartość.

ROI pomaga również ocenić, jak dana inwestycja przyczynia się do ogólnych wyników finansowych firmy. Dzięki temu menedżerowie mogą lepiej zrozumieć, które projekty przynoszą największy zwrot, i skierować do nich więcej zasobów.

Wskaźnik ROI w praktyce

Wskaźnik ROI, mimo swojej prostoty, jest niezwykle potężnym narzędziem zarządzania finansowego. Jego zastosowanie jest uniwersalne – sprawdza się zarówno w kontekście oceny pojedynczych inwestycji, jak i szerszych strategii biznesowych.

Załóżmy, że prowadzisz firmę produkcyjną i rozważasz inwestycję w nową linię produkcyjną. Po przeprowadzeniu analizy kosztów i prognozowanych zysków zdecydujesz się na jej zakup. Po roku działania nowej linii, obliczasz ROI, który wynosi 25%. Ten wskaźnik informuje, że na każdy wydany na inwestycję złoty, zarobiłeś 25 groszy. W praktyce oznacza to, że inwestycja zwróciła się i zaczęła przynosić zyski.

wskaźnik roiROI jest również często używany do oceny działań marketingowych. Na przykład, jeśli wydałeś 10 000 zł na kampanię reklamową w mediach społecznościowych, która generuje 50 000 zł zysku, Twój ROI z tej kampanii wynosi 400%. Dzięki temu możesz porównać efektywność różnych strategii i kanalizować zasoby finansowe tam, gdzie przynoszą one największe korzyści.

Należy jednak pamiętać, że choć wartość wskaźnika rentowności jest użytecznym wskaźnikiem, nie powinno się go używać w izolacji. Wskaźnik ten nie uwzględnia wielu istotnych aspektów, takich jak ryzyko, czas czy wartość pieniądza w czasie. Dlatego wskaźnik ROI należy zawsze analizować w kontekście innych wskaźników finansowych.

Podsumowanie

Wskaźnik rentowności inwestycji (ROI) jest kluczowym narzędziem w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Pomaga ocenić efektywność inwestycji i porównać różne projekty pod kątem potencjalnej rentowności. Pamiętajmy jednak, że nie jest to jedyne narzędzie, z którego powinniśmy korzystać przy analizie inwestycji, i zawsze warto uwzględnić inne czynniki, takie jak ryzyko czy horyzont czasowy inwestycji.

POBIERZ KARTY PRACY — STRATEGIA NA A4!

  • Pytania opracowane przez specjalistów
  • Przykłady odpowiedzi z innych firm
  • Pierwszy krok do rozpoczęcia świadomych działań w budowaniu strategii

Kliknij i pobierz karty pracy!

Strategia

O autorze

Kinga Sowa

Kinga Sowa

Przeczytaj podobne artykuły: