Tablica Scrum, czyli wszystko o Scrum Board

tablica scrum

Scrum Board to narzędzie wizualne wykorzystywane w metodyce Scrum, jednym z najpopularniejszych podejść do zarządzania projektami Agile. Scrum Board pomaga zespołom w organizowaniu pracy i śledzeniu postępów w realizacji zadania, co jest kluczowe dla utrzymania przejrzystości i efektywności w ramach Scrum.

Założeniem Scrum Board jest podział pracy na niewielkie zadania, które są następnie wyświetlane na tablicy w wyraźnie widocznych kolumnach. Najczęściej używane są trzy kolumny: „Do zrobienia” (To Do), „W trakcie” (In Progress) i „Zrobione” (Done), choć niektóre zespoły mogą dodawać dodatkowe kolumny w zależności od swoich potrzeb.

Jak korzystać z Scrum Board?

tablica scrumKażde zadanie, zwane w Scrum „elementem backlogu” lub „user story”, jest reprezentowane na Scrum Board jako karta, która jest przenoszona z jednej kolumny do drugiej w miarę postępu prac. Zespoły Scrum aktualizują tablicę podczas codziennego spotkania zwane „standup” lub „daily scrum”, co umożliwia członkom zespołu śledzenie postępów i identyfikowanie wszelkich przeszkód.

Zadania są zwykle dodawane do kolumny „Do zrobienia” podczas planowania sprintu, czyli regularnej sesji planowania, podczas której zespół decyduje, które zadania będą realizowane w nadchodzącym sprincie. W miarę jak prace nad zadaniem rozpoczynają się, karta jest przenoszona do kolumny „W trakcie”. Gdy zadanie jest zakończone, karta jest przenoszona do kolumny „Zrobione”.

Korzyści z użycia Scrum Board

Scrum Board jest nieocenionym narzędziem dla zespołów, oferując szereg korzyści:

  1. tablica scrum

Przejrzystość: Scrum Board umożliwia szybki przegląd aktualnego stanu projektu. Każdy członek zespołu może z łatwością zobaczyć, informacje odnośnie statusów zadań, a także jakie czekają na realizację i które zostały już zakończone.

Komunikacja: Scrum Board służy jako centralne miejsce dla informacji o projekcie, pomagając zespołom unikać nieporozumień i błędów komunikacyjnych, szczególnie w komunikacji rozproszonych zespołów.

Motywacja: Wizualizacja postępów może służyć jako silna motywacja dla zespołów. Widząc, jak zadania przechodzą z kolumny „Do zrobienia” do „Zrobione”, zespoły mogą poczuć większe poczucie osiągnięcia – to kolejne z zalet stosowania tablic Scrum.

Identyfikacja problemów: Scrum Board pomaga zidentyfikować blokady lub przestoje w procesie. Jeżeli na przykład wiele zadań gromadzi się w kolumnie „W trakcie”, może to sygnalizować problem, który wymaga uwagi zespołu.

Przykłady Użycia Scrum Board

1. Przykład #1: Zespół Deweloperski

W zespole programistycznym Scrum Board może być używane do organizowania i śledzenia zadania związane z kodowaniem, testowaniem i naprawą błędów. Na przykład, może wyglądać tak:

  • „Do zrobienia”: Kodowanie nowych funkcji, Naprawa błędu #123, Przegląd kodu dla funkcji X.
  • „W trakcie”: Testowanie funkcji Y, Dokumentacja funkcji Z.
  • „Zrobione”: Naprawa błędu #122, Kodowanie funkcji Z.

2. Przykład #2: Zespół Marketingu

Chociaż tablice Scrum są najczęściej kojarzone z programowaniem, mogą być również stosowane w innych dziedzinach. Na przykład, zespół marketingowy może używać Scrum Board do organizowania i śledzenia zadań związanych z kampanią marketingową. Przykładowe zadania mogą obejmować:

  • „Do zrobienia”: Przygotowanie prezentacji dla klienta, Analiza konkurencji, Pisanie postów na bloga.
  • „W trakcie”: Przygotowanie postów na social media, Projektowanie nowego logo.
  • „Zrobione”: Spotkanie z potencjalnymi klientami, Wysłanie newslettera.

tablica scrum

3. Przykład #3: Zespół HR

Dzięki tablicom Scrum zespoły HR mogą usprawnić zarządzanie swoją pracą, na przykład podczas prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Przykładowa tablica może wyglądać tak:

„Do zrobienia”: Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem X, Sprawdzenie referencji dla kandydata Y, Zorganizowanie testu umiejętności dla kandydata Z.

„W trakcie”: Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem Y, Sprawdzanie referencji dla kandydata X.

„Zrobione”: Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem Z, Zakończenie procesu rekrutacji dla stanowiska A.

Każdy z tych przykładów ilustruje, jak Scrum Board może być dostosowane do różnych kontekstów i potrzeb, oferując przejrzysty i efektywny sposób na zarządzanie i śledzenie pracy zespołowej.

Najważniejsze zalety oraz wady Scrum Board

scrum boardZalety Scrum Board to przede wszystkim przejrzystość i wizualizacja postępów pracy. Dzięki Scrum Board wszyscy członkowie zespołu mogą łatwo zobaczyć, co jest obecnie w trakcie realizacji, co zostało zakończone, a co jeszcze czeka na swoją kolej. Ułatwia to planowanie, podział pracy i monitorowanie postępów. Dodatkowo, Scrum Board zwiększa zaangażowanie zespołu, ponieważ każdy członek ma jasny wgląd w to, jak jego praca przyczynia się do osiągnięcia celu.

Wady Scrum Board mogą wynikać z jego niewłaściwego użytkowania. Jeśli nie jest regularnie aktualizowany, może stać się nieaktualny i wprowadzać w błąd. To z kolei może prowadzić do nieporozumień i spowolnienia postępów pracy. Scrum Board wymaga też zaangażowania wszystkich członków zespołu – jeśli tylko część zespołu korzysta z tablicy, jej skuteczność jest znacznie ograniczona. Kolejnym minusem może być konieczność fizycznej obecności dla pełnej funkcjonalności tablicy scrum, co może być utrudnione w przypadku zespołów zdalnych.

Tablica Scrum czy tablica Kanban?

tablica scrumZarówno Scrum jak i Kanban to popularne metody zarządzania projektem, które ułatwiają pracę zespołom. Wybór pomiędzy nimi często zależy od specyfiki projektu i zespołu.

Scrum jest metodą Agile, która dzieli projekt na cykle zwane sprintami. Każdy sprint trwa określony czas (zazwyczaj od jednego do czterech tygodni) i ma na celu dostarczenie konkretnego, sprawdzalnego wyniku. Scrum jest strukturą rygorystyczną z określonymi rolami (np. Scrum Master, Product Owner), ceremoniami (np. Daily Standup, Sprint Review) i artefaktami (np. Product Backlog, Sprint Backlog). Scrum jest często wybierany do projektów, które mają dynamicznie zmieniające się wymagania i są realizowane przez niewielkie, zintegrowane zespoły.

Z drugiej strony, Kanban jest bardziej elastycznym podejściem, które skupia się na visualizacji pracy, limitowaniu ilości prac w toku i ciągłej poprawie. W przeciwieństwie do Scruma, Kanban nie operuje na zasadzie sprintów, ale zamiast tego praca ciągle przepływa przez system. Kanban jest często wykorzystywany w środowiskach, które wymagają ciągłego dostarczania wartości, a prace są różnej wielkości i priorytetu.

Ostatecznie, wybór między Scrum a Kanban zależy od potrzeb zespołu i rodzaju pracy, którą wykonują. Niektóre zespoły decydują się nawet na połączenie obu metod w podejściu zwanym Scrumban.

Tablica Scrum. Podsumowanie

Scrum Board to efektywne narzędzie zarządzania projektami, które pomaga zespołom Scrum w organizowaniu pracy, śledzeniu postępów i identyfikowaniu problemów. Dzięki skuteczności i prostocie stosowania tablicy Scrum, jest to powszechnie stosowane narzędzie. Główne funkcje tablicy Scrum pozwalają na usprawnienie zarządzania wieloma procesami.

POBIERZ KARTY PRACY — STRATEGIA NA A4!

  • Pytania opracowane przez specjalistów
  • Przykłady odpowiedzi z innych firm
  • Pierwszy krok do rozpoczęcia świadomych działań w budowaniu strategii

Kliknij i pobierz karty pracy!

Strategia

O autorze

Krzysztof

Krzysztof

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.

Przeczytaj podobne artykuły: