Zastanawiasz się nad realizacją nowego projektu lub wprowadzeniem innowacji? Rozważ przeprowadzenie studium wykonalności – kluczowego elementu, który pomoże Ci podjąć świadomą decyzję i zminimalizować ryzyko.

W tym artykule omówimy:

  1. Czym jest studium wykonalności?
  2. Dlaczego studium wykonalności jest ważne?
  3. Kiedy należy wykonać studium wykonalności?
  4. Jak przeprowadzić studium wykonalności?
  5. Podsumowanie

Czym jest studium wykonalności?

Studium wykonalności to szczegółowa analiza mająca na celu określenie, czy dany projekt jest możliwy do zrealizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego. Jest to pierwszy i najważniejszy krok w procesie realizacji dowolnego projektu, ponieważ pozwala on na ocenę potencjalnego ryzyka i korzyści związanych z realizacją przedsięwzięcia, a także na identyfikację ewentualnych problemów, które mogą wpływać na sukces projektu.

Analiza wykonalności obejmuje wiele aspektów, takich jak analiza rynku, analiza finansowa, analiza techniczna, ocena zasobów, badanie regulacji prawnych i wiele innych. Przykładowo, w projekcie budowlanym, studium wykonalności mogłoby obejmować ocenę lokalizacji, kosztów materiałów, dostępności pracowników, wymagań prawnych i innych czynników, które mogą wpływać na realizację projektu.

Dlaczego studium wykonalności jest ważne?

Wykonanie studium wykonalności może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim, pozwala ono na uniknięcie niepotrzebnych wydatków na projekty, które okazują się niewykonalne. Ponadto, pozwala ono na zidentyfikowanie potencjalnych problemów na wczesnym etapie, co pozwala na ich szybkie rozwiązanie i uniknięcie przyszłych komplikacji.

Studium wykonalności może także pomóc w pozyskaniu finansowania na projekt. Inwestorzy i instytucje finansowe często wymagają takiego dokumentu, ponieważ pozwala on na ocenę potencjalnego zwrotu z inwestycji i ryzyka związanego z projektem.

Kiedy należy wykonać studium wykonalności?

Studium wykonalności jest kluczowym narzędziem decyzyjnym, które powinno być wykorzystywane w strategicznych momentach procesu projektowego. Oto kilka sytuacji, kiedy warto przeprowadzić takie studium:

Studium wykonalności1. Przed rozpoczęciem nowego projektu: Studium wykonalności jest często przeprowadzane na wstępnym etapie planowania projektu, zanim zostaną podjęte decyzje dotyczące jego realizacji. W tym kontekście, studium pomaga określić, czy projekt jest technicznie i finansowo realny oraz czy ma szanse na sukces na docelowym rynku.

2. Przed dużymi zmianami w projekcie: Jeżeli projekt jest już w trakcie realizacji, ale rozważane są znaczne zmiany (np. wprowadzenie nowej technologii, zmiana zakresu projektu, wejście na nowy rynek), warto przeprowadzić studium wykonalności, aby ocenić konsekwencje tych zmian.

3. Przed inwestycją w duże zasoby: Jeżeli realizacja projektu wiąże się z inwestycją znacznej ilości zasobów (finansowych, ludzkich, technicznych), studium wykonalności pomaga zminimalizować ryzyko i zapewnia, że zasoby będą wykorzystane w sposób optymalny.

4. Gdy pojawiają się problemy w realizacji projektu: Jeżeli w trakcie realizacji projektu pojawiają się problemy, które zagrażają jego powodzeniu (np. koszty znacznie przekraczają budżet, technologia nie działa zgodnie z oczekiwaniami, rynek nie reaguje pozytywnie na produkt), studium wykonalności może pomóc zrozumieć przyczyny tych problemów i znaleźć rozwiązania.

5. W przypadku publicznych projektów: Dla projektów finansowanych z funduszy publicznych, takich jak projekty infrastrukturalne lub programy społeczne, studium wykonalności jest często wymagane przez organy finansujące, aby zapewnić, że fundusze publiczne będą wykorzystane w sposób efektywny i zgodny z interesem publicznym.

Pamiętaj, że studium wykonalności nie jest jednorazowym zadaniem, lecz procesem, który powinien być aktualizowany i dostosowywany w miarę rozwoju projektu i zmieniających się okoliczności.

Jak przeprowadzić studium wykonalności?

Przeprowadzenie studium wykonalności to proces, który wymaga skrupulatnej uwagi do detali. Oto bardziej szczegółowy przegląd kroków, które trzeba podjąć:

Studium wykonalności - jak je wykonać?1. Określ cel projektu: Pierwszym krokiem jest jasne zdefiniowanie celu projektu. Czy chodzi o wprowadzenie nowego produktu na rynek, rozbudowę infrastruktury, czy wdrożenie nowego systemu informatycznego? Jakie są oczekiwane korzyści z realizacji projektu?

2. Przeprowadź analizę rynku: Kolejnym etapem jest przeprowadzenie analizy rynku. To obejmuje identyfikację grupy docelowej i zrozumienie jej potrzeb, analizę konkurencji, a także ocenę wielkości i potencjału rynku. Narzędziami, które mogą okazać się przydatne w tym etapie, są badania rynkowe, ankiety i analizy SWOT.

3. Przeprowadź analizę techniczną: Analiza techniczna polega na ocenie technologii i procesów niezbędnych do realizacji projektu. Czy technologia jest dostępna i sprawdzona, czy wymaga rozwoju? Jakie są potencjalne przeszkody technologiczne i jak można je pokonać? Czy istnieją alternatywne technologie, które mogą być bardziej efektywne lub mniej kosztowne?

4. Przeprowadź analizę finansową: Analiza finansowa obejmuje szacowanie kosztów związanych z realizacją projektu oraz przewidywanych przychodów. Należy wziąć pod uwagę wszystkie potencjalne koszty, w tym koszty kapitału, koszty operacyjne, koszty utrzymania i obsługi. Przychody mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak sprzedaż produktów, usług, oszczędności kosztów lub poprawa efektywności.

5. Przeprowadź ocenę zasobów: Obejmuje to ocenę zasobów materialnych, ludzkich i finansowych, które są dostępne dla realizacji projektu. Czy są dostępne niezbędne umiejętności i kompetencje? Czy wystarczą zasoby finansowe na realizację projektu? Czy są dostępne niezbędne materiały i sprzęt?

6. Analiza ryzyka: Wreszcie, każde studium wykonalności powinno obejmować analizę ryzyka. Jakie są potencjalne zagrożenia dla realizacji projektu? Mogą to być zarówno zagrożenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne, takie jak zmiany na rynku, ryzyko technologiczne, ryzyko finansowe itp.

Po zebraniu i analizie wszystkich niezbędnych informacji, można sformułować wnioski dotyczące wykonalności projektu i zarekomendować dalsze kroki. Pamiętaj, że studium wykonalności powinno być obiektywne i niezależne, aby zapewnić jak najbardziej wiarygodne i rzetelne wyniki.

Podsumowanie

Studium wykonalności to niezbędne narzędzie w planowaniu i realizacji projektów. Pomaga w ocenie, czy dany projekt jest możliwy do realizacji, jakie są potencjalne korzyści i jakie są potencjalne ryzyka. Choć przeprowadzenie takiego studium może wymagać znacznych nakładów czasu i zasobów, korzyści wynikające z jego wykonania mogą okazać się nieocenione w długim terminie.

POBIERZ KARTY PRACY — STRATEGIA NA A4!

  • Pytania opracowane przez specjalistów
  • Przykłady odpowiedzi z innych firm
  • Pierwszy krok do rozpoczęcia świadomych działań w budowaniu strategii

Kliknij i pobieram karty pracy!

Strategia

O autorze

Kinga Sowa

Kinga Sowa

Przeczytaj podobne artykuły: