Kiedy mowa o optymalizacji procesów produkcyjnych, jednym z pierwszych pojęć, które przychodzi na myśl, jest SMED (Single-Minute Exchange of Die) – technika skrócenia czasu przezbrojenia i zmiany narzędzi. Ale zastosowanie SMED to nie tylko wprowadzenie technicznych zmian w procesie. To również, a może przede wszystkim, wyzwanie związane z przekonaniem ludzi do zmiany ich dotychczasowych nawyków i rutyn. Jak przekonać operatorów do nowego sposobu pracy?

Jak skrócić czas przezbrojenia maszyn, czyli czym jest metoda SMED?

Przed głębszym zanurzeniem się w temat wdrażania, warto zrozumieć samą ideę metody SMED. Akronim SMED pochodzi od angielskiego terminu „Single-Minute Exchange of Die”, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza wymianę matrycy w jednominutowym czasie. Metoda została opracowana przez Shigeo Shingo dla firmy Toyota, mając na celu znaczące skrócenie czasu zmiany przezbrojenia, czyli zmiany narzędzi w maszynach produkcyjnych. W praktyce SMED system to zestaw technik i narzędzi mających na celu zmniejszyć czas przezbrojenia w procesie produkcji. W głównej mierze SMED zakłada przekształcenie jak największej ilości operacji „wewnętrznych” (wymagających zatrzymania maszyny) w operacje „zewnętrzne” (możliwe do wykonania podczas gdy maszyna nadal pracuje). Dzięki temu firma jest w stanie szybko dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynku, redukując koszty i zwiększając elastyczność produkcji.

 

 

Proces SMED składa się z następujących etapów:

wdrażanie SMEDRozróżnienie między czynnościami wewnętrznymi a zewnętrznymi:

– Czynności wewnętrzne to te, które można przeprowadzić tylko wtedy, gdy maszyna jest zatrzymana.

– Czynności zewnętrzne to te, które można realizować, gdy maszyna pracuje.

Pierwszym krokiem jest przekształcenie jak największej liczby czynności wewnętrznych w czynności zewnętrzne.

Przekształcanie czynności wewnętrznych w zewnętrzne: Przenoszenie jak najwięcej czynności do momentu, gdy maszyna jest w działaniu, co pozwala skrócić czas przestojów.

Standaryzacja funkcji: Wszystkie narzędzia, części i materiały muszą być łatwo dostępne i gotowe do użycia. Obejmuje to również standaryzację sposobu, w jaki pracownicy wykonują zmiany.

Uproszczenie wszystkich mechanizmów: Dąży się do tego, by mechanizmy były proste i łatwe w obsłudze, co pozwala na szybszą i bardziej niezawodną zmianę.

Automatyzacja: Ostatecznym celem jest całkowite automatyczne przeprowadzanie zmiany, gdzie ludzkie działanie jest zbędne.

 

 

Przy wdrażaniu SMED ważne jest przede wszystkim zaangażowanie pracowników, ich szkolenie oraz regularne przeglądy procesu w celu ciągłego doskonalenia i skracania czasu wymiany. W praktyce, w wielu firmach, nawet kilkukrotne skrócenie czasu przestojów przy zmianach jest osiągalne dzięki zastosowaniu techniki SMED.

Czy wdrożenie SMED jest trudne?

operatorzy a wdrażanie SMEDWdrażanie metody SMED stanowi wyzwanie, ale nie jest niemożliwe. Poziom trudności wdrożenia zależy od kilku czynników, takich jak skomplikowanie procesu produkcyjnego, wcześniejsze doświadczenie z metodami Lean oraz poziom zaangażowania i gotowości pracowników do zmian. Oto kilka kwestii, które mogą wpłynąć na trudność wdrożenia:

 

 

Złożoność procesu: W prostych procesach produkcyjnych zastosowanie SMED może być stosunkowo łatwe, podczas gdy w bardziej skomplikowanych procesach wymaga dokładnej analizy i większego zaangażowania.

Kultura przedsiębiorstwa: Jeżeli w kulturze firmy dominuje opór przed zmianami lub brak ciągłego dążenia do doskonalenia, wdrożenie metodologii takiej jak SMED może być bardziej skomplikowane.

Dostępność narzędzi i zasobów: Odpowiednie narzędzia, takie jak kamery do rejestracji procesu czy specjalistyczne wyposażenie, mogą ułatwić wdrożenie SMED, ale ich brak może utrudnić proces.

jak wdrożyć SMED?Zaangażowanie kadry kierowniczej: Jeśli zarząd nie jest w pełni zaangażowany w wdrażanie SMED, trudniej będzie uzyskać wsparcie niezbędne do przeprowadzenia zmian. Liderzy muszą być gotowi do inwestowania w szkolenia, narzędzia i inne zasoby.

Gotowość pracowników: Kluczem do sukcesu jest przekonanie operatorów o korzyściach płynących z wdrożenia SMED. Jeśli pracownicy nie widzą wartości w nowym podejściu lub czują, że jest ono narzucane z góry, mogą być mniej chętni do współpracy.

 

 

Podsumowując, choć wdrożenie SMED może być trudne, to z odpowiednim przygotowaniem, wsparciem i zaangażowaniem wszystkich zainteresowanych stron, jest całkowicie wykonalne i może przynieść znaczące korzyści dla organizacji.

Jak przygotować operatorów, by sprawnie wdrożyć SMED?

jak sprawnie wdrożyć SMED?Rozumienie obaw i oporu

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że wszelkie zmiany, nawet te najbardziej pozytywne, mogą budzić obawy. Operatorzy mogą martwić się, że nowy sposób pracy będzie trudniejszy, bardziej wymagający, a nawet, że zagraża ich stanowiskom. Zrozumienie tych obaw jest kluczowe dla pomyślnego wdrożenia metody przezbrojenia SMED.

 

 

Komunikacja i edukacja

Jednym z najskuteczniejszych sposobów przekonywania operatorów jest otwarta i uczciwa komunikacja. Szkolenia i warsztaty, które pokazują, jak działa SMED system, jakie korzyści przynosi i dlaczego jest ważny, mogą pomóc w rozwianiu wątpliwości. Pokazanie realnych przypadków, w których SMED przyniósł korzyści, również może być bardzo przekonujące.

 

 

Wspólne ustalanie celów

Zamiast narzucać nowy sposób pracy, warto zaangażować operatorów w proces ustalania celów i kierunków zmian. Gdy ludzie czują, że mają wpływ na decyzje, są bardziej skłonni je akceptować i wdrażać.

operatorzy a smed

 

Budowanie kultury ciągłego doskonalenia

SMED to nie tylko technika, ale także element kultury ciągłego doskonalenia. Dlatego warto dbać o to, by operatorzy widzieli, że wdrażanie SMED to część większej strategii, mającej na celu poprawę jakości, wydajności i satysfakcji z pracy.

 

 

Wsparcie i feedback

Nie można oczekiwać, że proces wdrożenia metody SMED przebiegnie od razu gładko. Warto monitorować proces, zbierać feedback od operatorów i dostosowywać strategię w miarę potrzeb. Wsparcie ze strony zarządu i liderów jest tu kluczowe.

Podsumowanie

Wdrażanie SMED to nie tylko wyzwanie techniczne, ale przede wszystkim ludzkie. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie potrzeb i obaw operatorów oraz dostosowanie strategii wdrażania do realiów danej organizacji. Z właściwym podejściem, SMED może przynieść znaczące korzyści nie tylko dla firmy, ale także dla jej pracowników.

POBIERZ KARTY PRACY — STRATEGIA NA A4!

  • Pytania opracowane przez specjalistów
  • Przykłady odpowiedzi z innych firm
  • Pierwszy krok do rozpoczęcia świadomych działań w budowaniu strategii

Kliknij i pobierz karty pracy!

Strategia

O autorze

Krzysztof

Krzysztof

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.

Przeczytaj podobne artykuły: