W dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym świecie, gdzie mamy do czynienia z ogromnymi ilościami danych, możliwość skutecznego ich monitorowania i analizy przykłada się do sprawnego zarządzania biznesem. Dashboard jest narzędziem, które pozwala to osiągnąć.

Co oznacza słowo “dashboard”?

Dashboard to interaktywny panel kontrolny, który agreguje i wizualizuje dane z różnych źródeł w jednym, łatwym do zrozumienia miejscu. W produkcji, dashboardy mogą pokazywać kluczowe wskaźniki efektywności (wskaźniki KPI), takie jak czas przestojów, wydajność linii produkcyjnej czy poziom zasobów.

dashboardDashboard, który nazywany bywa również pulpitem nawigacyjnym lub tablicą rozdzielczą, to zaawansowane narzędzie do wizualizacji danych, które umożliwia przedstawienie skomplikowanych informacji w prosty i zrozumiały sposób. W praktyce, dashboard jest interfejsem użytkownika, który, jak deska rozdzielcza w samochodzie, wyświetla najważniejsze informacje w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Budowa dashboardu

Dashboardy są zwykle zbudowane w sposób modularny, gdzie każdy moduł, nazywany też widżetem, reprezentuje określony zestaw danych. Na przykład, na dashboardzie przeznaczonym do monitorowania produkcji, jeden widżet może pokazywać wydajność linii produkcyjnej, inny czas przestojów, a jeszcze inny stan zapasów. Użytkownik może dostosować pulpit nawigacyjny (kokpit zarządzania) do swoich potrzeb, wybierając, które widżety chce wyświetlać i gdzie – wystarczy w bibliotece widżetów kliknąć opcję dodaj. Tak spersonalizowany i dedykowany dashboard to niezwykle skuteczne narzędzie stosowane w zarządzaniu biznesem – szczególnie firmą produkcyjną.

Funkcje dashboardu

Dashboardy służą do wizualizacji i agregacji danych z różnych źródeł, umożliwiając monitorowanie kluczowych wskaźników KPI, trendów i innych istotnych informacji. Mogą one prezentować dane w czasie rzeczywistym lub za określony okres czasu, w zależności od potrzeb użytkownika.

Dashboardy mogą być statyczne, oferując jedynie podstawowe informacje, lub dynamiczne, umożliwiając użytkownikom interakcję z danymi, takie jak filtrowanie, sortowanie, czy zmiana zakresu czasu.

Dashboardy w praktyce

funkcje dashboarduW praktyce, dashboardy są szeroko stosowane w różnych dziedzinach, od zarządzania produkcją, przez finanse, po marketing i sprzedaż. Pozwalają one na łatwe monitorowanie i analizę wyników, identyfikowanie problemów, a nawet prognozowanie trendów. Dzięki nim, decyzje mogą być podejmowane na podstawie rzeczywistych danych, a nie tylko intuicji czy przeczucia.

W skrócie, dashboard to niezastąpione narzędzie, które pomaga organizacjom lepiej zrozumieć swoje działania, poprawić efektywność i ostatecznie zwiększyć zyski.

W czym pomoże dashboard?

1. Ułatwia monitorowanie i analizę danych

Dashboardy umożliwiają łatwe i intuicyjne monitorowanie kluczowych danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, pracownicy mogą szybko zidentyfikować i zareagować na problemy, zanim staną się one poważne.

2. Zwiększa efektywność

Dashboardy pomagają zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy, co pozwala na optymalizację procesów. Na przykład, jeśli dashboard pokazuje, że jedna z linii produkcyjnych ma niską wydajność, możemy podjąć kroki w celu jej poprawy.

3. Poprawia komunikację

Dashboardy umożliwiają lepszą komunikację między zespołami. Dzięki temu, wszystkie zainteresowane strony mają dostęp do tych samych danych i mogą podejmować decyzje na podstawie tych samych informacji.

Jak stworzyć efektywny dashboard?

jak stworzyć dashboardStworzenie efektywnego dashboardu wymaga zrozumienia potrzeb użytkowników i danych, które są dla nich najważniejsze. Ważne jest, aby pulpit nawigacyjny był intuicyjny, łatwy do odczytania i zawierał tylko najważniejsze informacje. W przypadku produkcji, mogą to być na przykład dane dotyczące efektywności, przestojów czy zasobów.

Główne typy dashboardów

1. Dashboard operacyjny

Dashboardy operacyjne skupiają się na śledzeniu wskaźników kluczowych dla bieżących działań. Często aktualizowane są w czasie rzeczywistym i służą do monitorowania procesów operacyjnych. Można na nich śledzić na przykład: wydajność pracy, poziom zapasów, czy też stan realizacji bieżących zadań.

2. Dashboard strategiczny

Dashboardy strategiczne koncentrują się na długoterminowych celach i strategiach organizacji. Zwykle są aktualizowane co miesiąc lub co kwartał i zawierają kluczowe wskaźniki efektywności (KPIs) pomagające ocenić postępy w osiąganiu strategicznych celów firmy. Za pomocą tych dashboardów mozna przedstawiać chociażby wykresy KPI.

3. Dashboard analityczny

Dashboardy analityczne służą do głębokiej analizy danych i często są wykorzystywane do generowania prognoz oraz identyfikacji trendów i wzorców. Dashboard analityczny jest szczególnie przydatny dla analityków danych i innych specjalistów, którzy muszą przeprowadzić szczegółową analizę danych.

4. Dashboard taktyczny

Dashboardy taktyczne są pośrednie między dashboardami operacyjnymi a strategicznymi. Służą do monitorowania efektywności określonych działań i procesów, umożliwiając śledzenie postępów w realizacji krótko- i średnioterminowych celów.

Wybór typu dashboardu zależy od specyfiki danej organizacji, jej celów oraz potrzeb użytkowników. Ważne jest, aby pamiętać, że dobrze zaprojektowany dashboard powinien dostarczać właściwe informacje odpowiednim osobom w odpowiednim czasie.

Dashboard menedżerski

Dashboard menedżerski, inaczej nazywany pulpit nawigacyjny menedżera, to specjalny typ dashboardu skonstruowany z myślą o potrzebach osób na stanowiskach kierowniczych. Umożliwia on śledzenie kluczowych wskaźników efektywności (KPIs), które są niezbędne do podejmowania efektywnych decyzji biznesowych.

dashboard menedżerski

Charakterystyka dashboardu menedżerskiego

Dashboardy menedżerskie charakteryzują się przede wszystkim tym, że prezentują skomplikowane dane w formie łatwo zrozumiałych wykresów, tabel i diagramów. Pozwalają liderom na bieżące monitorowanie kluczowych aspektów działalności firmy, takich jak sprzedaż, rentowność, wydajność pracy czy satysfakcja klientów.

Co więcej, dashboardy menedżerskie zazwyczaj pozwalają na interaktywne manipulowanie danymi – menedżer może na przykład zmienić zakres czasu, porównać różne zespoły lub działania, czy sprawdzić szczegółowe informacje na temat konkretnego wskaźnika. Dzięki temu dashboardy te są niezwykle elastycznymi narzędziami, które kierownicy mogą dostosować do swoich indywidualnych potrzeb zarządzania biznesem.

Rola dashboardu menedżerskiego

Rola dashboardu menedżerskiego jest przede wszystkim wspomaganie procesu podejmowania decyzji. Prezentując najważniejsze informacje w przejrzysty i zrozumiały sposób, pulpit nawigacyjny menedżera pomaga zidentyfikować problemy, wykryć szanse i trendy oraz ocenić skuteczność podjętych działań. W efekcie, decyzje menedżerskie opierają się na solidnych danych, a nie tylko na intuicji.

Podsumowując, dashboard menedżerski to niezastąpione narzędzie dla każdego lidera, które ułatwia zarządzanie zespołem, monitorowanie wyników i podejmowanie informowanych decyzji.

Przykłady zastosowania dashboardów w produkcji

Firma A – producent elektroniki

Firma A, jedna z wiodących firm w branży elektronicznej, wykorzystuje dashboard do monitorowania efektywności swoich linii produkcyjnych. Kokpit zarządzania pozwala pracownikom na śledzenie takich wskaźników jak: wydajność, ilość produkowanych jednostek na godzinę, czy czas przestojów. Dzięki temu, firma A może szybko reagować na problemy i optymalizować procesy produkcyjne.

Firma B – producent samochodów

Firma B, producent samochodów, korzysta z dashboardu do monitorowania zasobów. Pracownicy mogą łatwo sprawdzić stan zapasów i na podstawie tych informacji planować kolejne zamówienia. Ponadto, na kokpicie zarządzania wyświetlane są również dane dotyczące zużycia energii, co pomaga firmie B w realizacji celów związanych z zrównoważonym rozwojem.

Firma C
przykłady zastosowania dashboardów w firmie produkcyjnej

Firma C, renomowany producent mebli, korzysta z dashboardu do monitorowania jakości swoich produktów. Na pulpicie nawigacyjnym wyświetlane są dane dotyczące kontroli jakości, w tym ilość odrzutów, przyczyny odrzutów oraz dane dotyczące przeprowadzonych testów jakości. Dzięki temu, Firma C może w czasie rzeczywistym śledzić jakość swoich produktów i szybko reagować na jakiekolwiek problemy. Ponadto, analizując zgromadzone dane, Firma C jest w stanie identyfikować obszary, które wymagają poprawy, co przekłada się na lepsze zadowolenie klientów i zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Podsumowanie

Dashboard to niezbędne narzędzie w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w sektorze produkcji. Pozwala na łatwe monitorowanie i analizę danych, zwiększa efektywność i poprawia komunikację między zespołami. A co najważniejsze, dzięki dashboardowi, możemy szybko zidentyfikować i zareagować na problemy, zanim staną się one poważne, co przekłada się na lepszą wydajność i większe zyski.

POBIERZ KARTY PRACY — STRATEGIA NA A4!

  • Pytania opracowane przez specjalistów
  • Przykłady odpowiedzi z innych firm
  • Pierwszy krok do rozpoczęcia świadomych działań w budowaniu strategii

Kliknij i pobieram karty pracy!

Strategia

O autorze

Krzysztof

Krzysztof

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.

Przeczytaj podobne artykuły: